hfhfhfhfhfh

КЗК

Санкции за производители на олио

Санкции за производители на олио

Над 2 милиона лева санкции за производители на слънчогледово олио Комисията за защита на конкуренцията установи, че Калиакра АД , Бунге Зрт – Унгария, Бунге Румъния Срл, Гама-Ник-Митев-2004 ЕООД, Теодоро Бабаров-Клио Комерс , Д...

Производители на слънчогледово олио глобени за сключено забранено споразумение

Производители на слънчогледово олио глобени за сключено забранено споразумение

Комисия за защита на конкуренцията установи, че „Звезда“ АД и „КООП Търговия и туризъм“ АД са извършили нарушение по чл.15, ал.1, т.1 от ЗЗК, изразяващо се в забранено вертикално споразумение, което по своята цел...

КЗК санкционира „В и К Видин“

КЗК санкционира „В и К Видин“

КЗК санкционира „В и К Видин“ за злоупотреба с господстващо положение Комисията за защита на конкуренцията установи, че „Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД е извършило нарушение по чл. 21 от ЗЗК, изразяващо се...

еРау или iPay

еРау или iPay

еРау или iPay В Комисия за защита на конкуренцията е образувано производство по искане на „Ипей“ АД, за установяване на евентуално извършени нарушения от страна на „Интеркарт Файнанс” АД, гр. София. еРау или iPay...

На Бизнес Маркетинг Къмпани е наложена санкция

На Бизнес Маркетинг Къмпани е наложена санкция

На Бизнес Маркетинг Къмпани е наложена санкция от 2560 лева В Комисия за защита на конкуренцията е образувано производство за проучване на евентуално извършено нарушение по от страна на „Бизнес Маркетинг Къмпани“ ЕООД /„Ви...

Служба по трудова медицина се възползва по недобросъвестен начин от поверителна информация

Служба по трудова медицина се възползва по недобросъвестен начин от поверителна информация

В Комисия за защита на конкуренцията е образувано производство по искане на „Хелт Енд Сейфти” ООД – Служба по трудова медицина, гр. София, за установяване на евентуално извършени нарушения от страна на СТМ „Медилавор”...

Среща на Междуправителствена група

Среща на Междуправителствена група

Среща на Междуправителствена група от експерти по конкурентно право Председателят на КЗК – г-н Петко Николов, участва в Тринадесетата среща на Междуправителствената група от експерти по конкурентно право към УНКТАД, която се провежда от...

КЗК прие секторен анализ на пазарите на производство, търговия, пренос и снабдяване с електрическа енергия

КЗК прие секторен анализ на пазарите на производство, търговия, пренос и снабдяване с електрическа енергия

Комисията за защита на конкуренцията прие секторен анализ на конкурентната среда на пазарите на производство, търговия, пренос и снабдяване с електрическа енергия в Република България. Анализът изследва характеристиките и функционирането на всяко от нивата...

МобилТел привлича клиенти по нелоялен начин

МобилТел привлича клиенти по нелоялен начин

МобилТел привлича клиенти по нелоялен начин Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 36, ал. 2 от ЗЗК, от страна на „Мобилтел” ЕАД и наложи имуществена санкция в размер на 440 049...

Нелоялна конкуренция между търговци на офис техника

Нелоялна конкуренция между търговци на офис техника

Нелоялна конкуренция между търговци на офис техника и консумативи В Комисия за защита на конкуренцията е образувано производство по искане на „Ти Ен Си“ ЕООД, гр. София, срещу „Арбикас“ ООД, гр. София, за установяване...