hfhfhfhfhfh

КЗК

САНКЦИИ НА КЗК

САНКЦИИ НА КЗК

САНКЦИИ НА КЗК ЗА ЗАБЛУЖДАВАЩА РЕКЛАМА На “Интерснак България“ ЕООД и “Публисис“ АД са наложени имуществени санкции в размер съответно от 246 180 лв. и 172 225 лв. За извършено нарушение по чл. 32,...

Комисията за защита на конкуренцията наложи санкции

Комисията за защита на конкуренцията наложи санкции

Комисията за защита на конкуренцията глоби Сервиз комплект с 30 000 лв. за имитация на пакетирано кафе Комисията за защита на конкуренцията КЗК наложи имуществена санкция в размер на 30 000 лв. на „Сервиз...

Новият ЗЗК влезе в сила

Новият ЗЗК влезе в сила

Законът бе изготвен от Комисията за защита на конкуренцията в сътрудничество с Италианския орган по конкуренция, тунинг партньор по проект по програма ФАР на ЕС.