Контакти

гр. София 1164,
ул. „Митрополит Кирил Видински“6-8, вх.8 етаж 2, офис 2
тел. +359 (2) 816 20 60
факс: +359 (2) 816 20 66

Надежда Драгомирова – Координатор
e-mail: office@ipbulgaria.com
publish@ip4all.com