IP Bulgaria - Актуално

Abbott патентен спор

Abbott постига забележителна победа в първо дело за нарушение на права в Париж

Наскоро Abbott спечели голяма битка в местното отделение на Единния патентен съд (ЕПС) в Париж по известен патентен иск. По това дело се разглежда патентен спор, свързан с аналитично наблюдаващо устройство.

интелектуална собственост в ЕС, руски граждани

Регламент с нов пакет санкции за руски граждани и организации в сферата на права на индустриална собственост

Наскоро ЕС забеляза, че руското правителство и руските съдилища предприемат действия за незаконно отнемане на права върху интелектуална собственост от притежателите им в държавите членки.

Полина Павлинова Писарска IPBulgaria

Възникване и развитие на правната закрила на полезния модел

Резюме на доклада „Възникване и развитие на правната закрила на полезния модел“ изнесен на МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ: „ТВОРЧЕСТВОТО НА ПРОФ. КОНСТАНТИН КАЦАРОВ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА СЪВРЕМЕННОТО ПРАВО” в НБУ: Полезният модел е обект на индустриална...

Вяра Трифонова Статия в IPBulgaria

ТВОРЧЕСТВОТО НА ПРОФ. КАЦАРОВ

ТВОРЧЕСТВОТО НА ПРОФ. КАЦАРОВ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА БЪДЕЩИТЕ ЮРИСТИ От Вяра Борисова Трифонова „Едно е да искаш, друго е да можеш, а трето и четвърто е да го направиш…“ Не намирам по-добър начин да...

д-р Ивайло Малинов

Мълчание, отхвърляне, поведение на оспорване и противопоставяне в Търговското право

Мълчание, отхвърляне, поведение на оспорване и противопоставяне в Търговското право. Съпоставка и отграничение. Автор: Ас. д-р Ивайло Йорданов Малинов Резюме на доклада „УЧАСТИЕ НА ЛИЦА С МЕНТАЛНИ УВРЕЖДАНИЯ В ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО“ изнесен на МЕЖДУНАРОДНА...