hfhfhfhfhfh

IP Bulgaria - Актуално

Румяна Василева

Румяна Василева е завършила магистратура по Макроикономика в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. По-късно специализира “Правна закрила на интелектуалната собственост” в Технически университет – София, филиал – Пловдив.

Велизар Соколов

Управляващ съдружник на адвокатска кантора “Арсис Консултинг” Специалист в областта на интелектуалната собственост.

проф. д-р Емил Марков

СУ “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет Адвокат; член на Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата;

доц. д-р Петко Тодоров

Университет за национално и световно стопанство Интереси в областта на журналистиката и в управлението на пресата и електронните медии

Проф. д-р Мария Маркова

Доц. Мария Маркова

Доцент Мария Маркова е преподавател в катедра „Интелектуална собственост“ на Университета за национално и световно стопанство. През 1998 г. защитава докторат.

проф. Веселина Манева

проф. Веселина Манева

Веселина Манева е професор по Право на интелектуална собственост в Нов български университет, София. Води курсове по: Право на индустриална собственост, Авторско право, Международноправна закрила на интелектуалната собственост, Законодателство в музикалните изкуства и Управление...