hfhfhfhfhfh

IP Bulgaria - Актуално

Аглика Иванова

адв. Аглика Иванова

Аглика Иванова е консултант в IP Consulting. Работи в сферите на Интелектуална собственост, Авторско право, Нелоялна конкуренция, Защита на потребителите, Франчайзинг, Медийно право, Процесуално представителство. Изпълнителен секретар на Асоциацията на собствениците на марки в...

Добринка Добрева

Д-р Добринка Добрева

Специализиран консултант и регистриран представител по индустриална собственост с правомощия в областта на марки, географски означения, промишлени дизайни, изобретения и полезни модели. Добринка Добрева е инженер химик, доктор на техническите науки. През 1978 година...

Румяна Добрева

Румяна Добрева

Румяна Добрева е първи лицензиран представител по интелектуална собственост за нови сортове растения и породи животни в България; представител по индустриална собственост за изобретения, търговски марки и дизайни; европейски патентен представител; адвокат; консултант на...

Николай Дишовски

Николай Дишовски

Николай Дишовски е професор, доктор на техническите науки, ръководител на катедра „Полимерно инженерство в Химикотехнологичния и металургичен университет. Автор на над 100 публикации у нас и вчужбина в областта на полимерното материалознание. Има признати...