Документи

Открито писмо относно Проект на Закон за представителите по индустриална собственост

Открито писмо относно Проект на Закон за представителите по индустриална собственост

БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ГРУПА HA МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ До: Г-н Божидар Лукарски Министър на икономиката Копие: Проф. Камен Веселинов Председател на Патентно ведомство на Република България ОТКРИТО ПИСМО Относно: Проект на Закон за представителите по индустриална собственост УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, На 03.06.2015г. депозирахме в деловодството на Министерство на икономиката, както и в […]

Писмо относно недопускане на представители по индустриална собственост до участие в семинари на БПВ

Писмо относно недопускане на представители по индустриална собственост до участие в семинари на БПВ

Заповед за назначаване на Камен Веселинов за председател на Патентно Ведомство

Заповед за назначаване на Камен Веселинов за председател на Патентно Ведомство

Становище на Патентно ведомсво по предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия.

Становище на Патентно ведомсво по предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия.

Системен андминистративен произвол в ПВ на РБ и липса на контрол от страна на Председателя на ПВ на РБ върху неговите подчинени

Системен андминистративен произвол в ПВ на РБ и липса на контрол от страна на Председателя на ПВ на РБ върху неговите подчинени

   

Промяна на Директивата за тютюневи продукти

Промяна на Директивата за тютюневи продукти

Становище на Министерството на здравеопазването на Република България относно предложената промяна на Директивата за тютюневи продукти.

Исторически документи

Исторически документи

Исторически документи за професията на представителите по индустриална собственост и още нещо ……

Исторически документи

Исторически документи

Исторически документи за професията на представителите по индустриална собственост и още нещо ……

Подготовката на кандидатите за представители по индустриална собственост е самоподготовка

Подготовката на кандидатите за представители по индустриална собственост е самоподготовка

Едни кандидати плащат, за да слушат лекциите на други кандидати, които после си вземат изпита. От програмата личи недостига на „достойни“ лектори и борбата за допълнително възнаграждение на определени лица. Определени са лектори от Патентно ведомство които ще се я вяват на същия изпит. Правилно ли е това се питат участниците и действащите представители по […]

Председателят Веселинов крие явен конфликт на интереси

Председателят Веселинов крие явен конфликт на интереси

Председателят Веселинов крие явен конфликт на интереси, който той е търпял месеци, опитва се да набеди IT служители. След това никой не е наказан – т.е. няма виновни. Това само доказва невъзможността му да ръководи ведомството.