Категория: Блог на Владимир Йосифов

In a series of blog publications I will share some thoughts and experience on various intellectual
property related subjects and procedures. These blog documents are not intended as an
instruction or guide on how to handle IP related matters, including how to commercialize
inventions or R&D results or as a blueprint for preparing successful business plans, but are
intended to share some practical ideas that may serve as a basis for exchange of experience.
Comments, suggestions and questions will enrich the exchange of experience and information.

 

В поредица от публикации в блогове ще споделя някои мисли и опит относно
различни теми и процедури, свързани с интелектуалната собственост. Тези
публикации не са инструкция или препоръки действия свързани с интелектуалната
собственост, включително как да се предлагат изобретения или резултати от
научноизследователска и развойна дейност за използване или внедряване, нито
пък или като указания за изготвяне на успешни бизнес планове. Основната ми цел
е за споделя опит и някои практически идеи, които да послужат като основа за
обмяна на опит.
Коментари, предложения и въпроси ще обогатят обмена на опит и информации.

 

Eng. Vladimir Yossifov

 

Management of Intellectual Property Rights
main Principles, Challenges and Objectives
Presented by Eng. VLADIMIR YOSSIFOV,
Consultant, IP Services and Management