hfhfhfhfhfh

IP Bulgaria - Актуално

доц. д-р Иван Чалъков

Доц. д-р Иван Чалъков е ръководител на катедра „Социология“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. От 1985г. до 2004г. работи в БАН – 1988г защитава докторска дисертация по социология на научното познание, а в периода 1995г....

проф. д-р Виолета Цакова

Специалист в областта на Авторското право и сродните му права, уважаван преподавател в катедра “Интелектуална собственост”, Университет за национално и световно стопанство. Доц. Цакова е автор на редица публикации в областта на авторското право...

Добринка Добрева

Д-р Добринка Добрева

Специализиран консултант и регистриран представител по индустриална собственост с правомощия в областта на марки, географски означения, промишлени дизайни, изобретения и полезни модели. Добринка Добрева е инженер химик, доктор на техническите науки. През 1978 година...

Румяна Добрева

Румяна Добрева

Първи лицензиран представител по интелектуална собственост за нови сортове растения и породи животни в България; представител по индустриална собственост за изобретения, търговски марки и дизайни; европейски патентен представител; адвокат; консултант на IP Consulting. Работи...

Николай Дишовски

Професор, доктор на техническите науки, ръководител на катедра „Полимерно инженерство в Химикотехнологичния и металургичен университет. Автор на над 100 публикации у нас и вчужбина в областта на полимерното материалознание. Има признати 30 авторски свидетелства...