Комисията за защита на конкуренцията наложи санкции

Комисията за защита на конкуренцията наложи санкцииКомисията за защита на конкуренцията глоби Сервиз комплект с 30 000 лв. за имитация на пакетирано кафе

Комисията за защита на конкуренцията КЗК наложи имуществена санкция в размер на 30 000 лв. на „Сервиз комплект” ЕООД, гр. Казанлък за извършено нарушение по чл. 33, ал. 2 от Закона за защита на конкуренцията ( ЗЗК ).

КЗК наложи 150 000 лв. санкция за имитация на О’КЕЙ Супертранс

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция в размер на 150 000 лв. на „СК-ОК Автотранс” ЕООД за извършено нарушение по чл. 33, ал. 2 от ЗЗК. Производството е образувано по молба на „О’КЕЙ Супертранс” АД. И двете дружества предлагат таксиметрови услуги в гр. София.

Комисията за защита на конкуренцията – КЗК наложи втора санкция от 150 000 лв. за имитация на О’КЕЙ Супертранс

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция от 150 000 лв. на „ОК Супершанс” ЕООД за извършено нарушение по чл. 33, ал. 2 от Закона за защита на конкуренцията ( ЗЗК ).

Комисията за защита на конкуренцията санкционира трета фирма със 150 000 лв. за имитация на О’КЕЙ Супертранс

Комисията за защита на конкуренцията наложи КЗК имуществена санкция от 150 000 лв. на „ОК-СОФТРАНС” ООД за извършено нарушение по чл. 33, ал. 2 от Закона за защита на конкуренцията ( ЗЗК ).

Комисията за защита на конкуренцията глоби Мобил свят с 10 000 лв. за нелоялна конкуренция

Комисията за защита на конкуренцията КЗК наложи имуществена санкция в размер на 10 000 лв. на „Мобил свят” ЕООД, собственик на веригата магазини „М-свят” за извършено нарушение на чл. 34, ал. 5 от ЗЗК, във връзка с чл. 30 от Закона за защита на конкуренцията ( ЗЗК ).

Може да харесате още...