hfhfhfhfhfh

КЗК

Порше БГ и Порше Клуб Монтана уреждат споровете

Порше БГ и Порше Клуб Монтана уреждат споровете

Порше БГ и Порше Клуб Монтана уреждат споровете си чрез преговори В Комисия за защита на конкуренцията е образувано производство по искане на „Порше БГ” ЕООД с твърдения за евентуално извършено нарушение от „Порше...

КЗК

Закона за лечебните заведения

Закона за лечебните заведения и свързаните с него нормативни актове, подложени на проверка. Комисията за защита на конкуренцията се самосезира и ОБРАЗУВА производство № КЗК/701/2013 по застъпничество за конкуренцията за оценка за съответствието с...

Имитация на локум

Имитация на локум

Имитация на локум е изтеглена от пазара Решение № АКТ-679-12.06.2013 На 12.06.2013 г. Комисията за защита на конкуренцията се произнесе по по преписка № КЗК-289/2013 г., по искане на „Локум цветен” АД, гр. Горна...

Закона за енергетиката лишава потребителите от избор

Закона за енергетиката лишава потребителите от избор

Законът за енергетиката и Наредбата за топлоснабдяване лишават потребителите от избор Комисията за защита на конкуренцията прие становище относно съответствието с правилата на конкуренцията на Закона за енергетиката (Глава Десета Топлоснабдяване) и Наредба №...

Втора конференция на Софийския форум по конкуренция

Втора конференция на Софийския форум по конкуренция

Втора конференция на Софийския форум по конкуренция На 28 май 2013г., в София, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД) се проведе Втората конференция на Софийския...

Лицензиите на ЧЕЗ

Лицензиите на ЧЕЗ

Лицензиите на ЧЕЗ Електро България АД и на ЧЕЗ Разпределение България Комисията за защита на конкуренцията прие становище относно социалните и икономически последици от евентуалното отнемане на лицензиите на „ЧЕЗ Електро България“ АД и...

Златният стандарт

Златният стандарт

Златният стандарт за ускорено възстановавяване на ДДС следва да осигурява равнопоставеност Комисията за защита на конкуренцията прие становище за съответствието с правилата на конкуренцията на Проект на заповед на изпълнителния директор на Националната агенция...

НЗОК ограничава конкуренцията

НЗОК ограничава конкуренцията

НЗОК ограничава конкуренцията на пазара на медицински изделия и лишава пациентите от избор Комисията за защита на конкуренцията прие становище относно съответствието с правилата на конкуренцията на „Методика за договаряне на стойността, до която...

НЗОК ограничава конкуренцията между аптеките

НЗОК ограничава конкуренцията между аптеките

НЗОК ограничава конкуренцията между аптеките Комисията за защита на конкуренцията прие становище по „Образец на типов договор” между НЗОК и аптеките като търговци на дребно с лекарствени средства, реимбурсирани от касата. Образецът на типов...

Солидарна отговорност между наемателите и собствениците

Солидарна отговорност между наемателите и собствениците

Изискването за поемане на солидарна отговорност между наемателите и собствениците на водоснабдени имоти към ВиК операторите противоречи на конкуренцията Комисията за защита на конкуренцията прие с решение становище за съответствието с правилата на конкуренцията...