hfhfhfhfhfh

КЗК

КЗК санкционира „Енерго – Про Продажби“

КЗК санкционира „Енерго – Про Продажби“

КЗК санкционира „Енерго – Про Продажби“ за злоупотреба с господстващо положение Комисията за защита на конкуренцията установи, че „Енерго – Про Продажби“ АД, гр. Варна е извършило нарушение по чл. 21 от ЗЗК във...

Общински предприятия в Плевен глобени

Общински предприятия в Плевен глобени

Общински предприятия в Плевен глобени за злоупотреба с господстващо положение Комисията за защита на конкуренцията установи, че общинските предприятия в гр. Плевен „Жилфонд” и „Център за градска мобилност“ са извършили нарушения по чл. 21...

КЗК разреши концесия върху Пристанищен терминал

КЗК разреши концесия върху Пристанищен терминал

КЗК разреши концесия върху Пристанищен терминал „Бургас Запад“ Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация чрез придобиване на контрол от страна на „БМФ Порт Бургас“ ЕАД посредством сключване на договор за концесия върху Пристанищен...

Нерегламентирани споразумения между доставчици на олио

Нерегламентирани споразумения между доставчици на олио

Нерегламентирани споразумения между доставчици и дистрибутори на рафинирано олио Комисията за защита на конкуренцията предяви твърдения за извършени нарушения по чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията на доставчици на рафинирано бутилирано олио...

Производители на лютеница с глоби

Производители на лютеница с глоби

Производители на лютеница с глоби за нелоялна конкуренция Комисията за защита на конкуренцията установи извършени нарушения по чл. 31 и чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 33 от ЗЗК от страна на...

Концентрация на пазара със стоманени продукти

Концентрация на пазара със стоманени продукти

КЗК разреши концентрация на пазара на търговия със стоманени продукти Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация, изразяваща се в придобиване на самостоятелен контрол от страна на „ХЪС“ ООД, гр. Пловдив, върху „Металснаб България“...

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

КЗК ЩЕ ПОДПИШЕ СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ПРОКУРАТУРАТА Днес 22 април 2013 г., от 11:00 ч., ще бъде подписано споразумение за координация и сътрудничество между Комисия за защита на конкуренцията и Прокуратурата на Република...

Премахната е свободата на потребителите на топлинна енергия

Премахната е свободата на потребителите на топлинна енергия

Премахната е свободата на потребителите на топлинна енергия да определят количеството топлина КЗК ще направи оценка за съответствието с правилата на конкуренцията на част от Закона за енергетиката и Наредбата за топлоснабдяването Комисията за...

Концентрация на пазара на слънчогледово олио

Концентрация на пазара на слънчогледово олио

Концентрация на пазара на слънчогледово олио и шрот Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация между предприятия чрез придобиване на контрол от страна на EXPUR S.A., Румъния, върху определени активи на Cargil Oils S.A.,...