hfhfhfhfhfh

КЗК

КЗК изиска информация от търговски вериги

КЗК изиска информация от търговски вериги

КЗК изиска информация от търговски вериги относно изпълнението на поетите от тях ангажименти Комисията за защита на конкуренцията изиска информация от шест търговски вериги, като част от правомощията си за извършване на последващ контрол,...

Имитация на лепилото Капчица

Имитация на лепилото Капчица

КЗК наложи глоби за имитация на лепилото Капчица Комисията за защита на конкуренцията установи извършени нарушения по чл. 35, ал. 1 от ЗЗК от страна на „Арника груп” ООД и „Идеал – 97” ЕООД...

Имитатор на ОМВ санкциониран

Имитатор на ОМВ санкциониран

Имитатор на ОМВ санкциониран от  Комисията за защита на конкуренцията КЗК Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК от страна на „ЦМВ“ ЕООД и наложи имуществена...

Няма недобросъвестни действия от Арон

Няма недобросъвестни действия от Арон

Няма недобросъвестни действия от страна на мебели Арон спрямо Айко В Комисията за защита на конкуренцията е образувано производство по преписка № КЗК–853/27.08.2012 г. на основание чл. 38, ал. 1, т. 3 във връзка...

КЗК проверява енергоразпределителни дружества

КЗК проверява енергоразпределителни дружества

Комисията за защита на конкуренцията проверява енергоразпределителни дружества На 28 март 2013 г., Комисията за защита на конкуренцията извърши проверка в офиси на енергоразпределителни дружества във връзка с образувано производство за установяване на евентуално...

Секторен анализ на пазарите на електрическа енергия

Секторен анализ на пазарите на електрическа енергия

Комисията за защита на конкуренцията включи в текущия си секторен анализ и пазарите на електрическа енергия Секторен анализ на пазарите на електрическа енергия Комисия за защита на конкуренцията разшири предмета на текущото си производство...

КЗК счита за необходимо да изясни правомощията

КЗК счита за необходимо да изясни правомощията

КЗК счита за необходимо да изясни правомощията, които са й възложени по силата на Закона Във връзка с отправените в публичното пространство призиви към Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) „да се самосезира и...

КЗК обвини ВиК Видин в злоупотреба с господстващо положение

КЗК обвини ВиК Видин в злоупотреба с господстващо положение

КЗК обвини ВиК Видин в злоупотреба с господстващо положение Комисията за защита на конкуренцията предяви на „Водоснабдяване и канализация – Видин” ЕООД твърдения за извършено нарушение по чл. 21, т. 5 от ЗЗК, изразяващо...

КЗК наложи санкция на Крез Груп ООД, гр. Пловдив за нелоялна конкуренция

КЗК наложи санкция на Крез Груп ООД, гр. Пловдив за нелоялна конкуренция

КЗК наложи санкция на Крез Груп ООД, гр. Пловдив за нелоялна конкуренция Комисията за защита на конкуренцията установи, че е извършено нарушение по чл. 29 от ЗЗК от страна на „Крез Груп“ ООД, гр....

Глоба на Майкрософт в размер на 561 милиона евро

Глоба на Майкрософт в размер на 561 милиона евро

На 4 март 2013 г. в Брюксел Комисията за защита на конкуренцията чрез свои представители бе рапортьор по дело C.39530 MICROSOFT TYING в Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение, организиран от Генерална...