hfhfhfhfhfh

КЗК

Пауър Баланс България с глоба

Пауър Баланс България с глоба

Пауър Баланс България с глоба за заблуждаваща реклама Върховният административен съд (ВАС) потвърди санкция от 13 700 лв., наложена на „Пауър Баланс България” ООД във връзка с реклама на силиконови и неопренови гривни и...

Заблуждаваща реклама на ТОП ШОП

Заблуждаваща реклама на ТОП ШОП

Заблуждаваща реклама на ТОП ШОП Върховният административен съд (ВАС) потвърди санкция от 85 135 лв., наложена на „Студио Модерна България” ЕООД във връзка с рекламната игра «Месеци на любовта и красотата», представена в периода...

Дружества със санкции за нелоялна конкуренция

Дружества със санкции за нелоялна конкуренция

Три дружества със санкции за нелоялна конкуренция и заблуждаваща реклама Комисията за защита на конкуренцията установи нарушения по 29 от ЗЗК от страна на ЕТ „Палмите – Весела Попова” във връзка с производството и...

Дилърите на Хюндай глобени

Дилърите на Хюндай глобени

Дилърите на Хюндай глобени за забранени вертикални споразумения Комисията за защита на конкуренцията установи, че дистрибутора и дилърите на Хюндай са извършили нарушения по чл.15 от ЗЗК и чл.101 от ДФЕС на пазара на...

Глоба за предлагане на услуги под себестойност

Глоба за предлагане на услуги под себестойност

Тера Комюникейшънс АД с глоба за предлагане на услуги под себестойност Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 36, ал. 4 от ЗЗК от страна „Тера Комюникейшънс” АД и наложи имуществена...

КЗК санкционира Екобулпак

КЗК санкционира Екобулпак

КЗК санкционира Екобулпак за увреждане доброто име на конкурент Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 30 от ЗЗК от страна „Екобулпак” АД и наложи имуществена санкция на дружеството в размер...

Екобулпак и ИвентЗоун санкционирани

Екобулпак и ИвентЗоун санкционирани

Екобулпак и ИвентЗоун санкционирани за заблуждаващи реклами Комисията за защита на конкуренцията установи извършени нарушения по чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 33 от ЗЗК, от страна „Екобулпак” АД и рекламна агенция...

Секторен анализ на пазарите

Секторен анализ на пазарите

Секторен анализ на пазарите по веригата „пшеница – пшенично брашно – масов пшеничен хляб” Комисията за защита на конкуренцията прие секторен анализ на конкурентната среда на взаимосвързаните пазари по веригата „пшеница – пшенично брашно...

Съвместен контрол върху Алфа Енерджи Ка

Съвместен контрол върху Алфа Енерджи Ка

КЗК разреши придобиване на съвместен контрол върху Алфа Енерджи Ка Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация, изразяваща се в придобиване на съвместен контрол от страна на „Реколта 2011“ ЕАД, „Даймънд Солар Юръп Лимитид“,...

Проверка в Съюз на българските мелничари

Проверка в Съюз на българските мелничари

Проверка в офиса на сдружение Съюз на българските мелничари Комисията за защита на конкуренцията извърши проверка в офиса на сдружение Съюз на българските мелничари. Проверката е предприета в рамките на образувано производство за разследване...