hfhfhfhfhfh

КЗК

Коника с глоба от 63 020 лева

Коника с глоба от 63 020 лева

Коника с глоба от 63 020 лева за нелоялна конкуренция Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл.30 от ЗЗК от страна на „Коника Минолта Бизнес Солюшънс България” ЕООД и налага имуществена...

Удължават с 2 месеца периода на едновременно излъчване

Удължават с 2 месеца периода на едновременно излъчване

Удължават с 2 месеца на периода на едновременно излъчване на аналогов и цифров телевизионен сигнал В Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство по искане на Министерството на транспорта, информационните технологии и...

Vivacom не нарушава правата на конкурентите

Vivacom не нарушава правата на конкурентите

Рекламата на Vivacom – „Цифрова телевизия с възможност за приемане на 25 HD канала“ не нарушава правата на конкурентните компании. Комисия за защита на конкуренцията установи, че не е извършено нарушение от от страна на...

Нарушение от Бизнес Каталог ЕООД

Нарушение от Бизнес Каталог ЕООД

Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение от Бизнес Каталог ЕООД Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 29 от ЗЗК от страна на „Бизнес Каталог” ЕООД и наложи имуществена...

Интернет страница на Софийски форум по конкуренция

Интернет страница на Софийски форум по конкуренция

Стартира официалната интернет страница на Софийски форум по конкуренция Интернет страница на Софийски форум по конкуренция На 12 юли 2013 г. стартира официалната интернет страница на Софийски форум по конкуренция на адрес: http://scf.cpc.bg/. На...

Забранено споразумение и злоупотреба

Забранено споразумение и злоупотреба

Забранено споразумение и злоупотреба с господстващо положение при предлагането на таксиметрови услуги в гр. Русе Комисията за защита на конкуренцията установи забранено споразумение и злоупотреба с господстващо положение при предлагането на таксиметрови услуги на...

Становище относно Закон за авторското право

Становище относно Закон за авторското право

Комисията за защита на конкуренцията приема становище относно Закон за авторското право и сродните му права В Комисията за защита на конкуренцията е получен сигнал от Българска асоциация на рекламодателите (БАР) и Българска асоциация...

Национална здравноосигурителна каса не е извършила нарушение

Национална здравноосигурителна каса не е извършила нарушение

Национална здравноосигурителна каса не е извършила нарушение по отношение на Методиката за определяне цените на лекарствата, установи Комисията за защита на конкуренцията. В Комисия за защита на конкуренцията са образувани производства  по искане на...

Мартин Карбовски спечели дело, заведено срещу него и неговата компания

Мартин Карбовски спечели дело, заведено срещу него и неговата компания

Комисията за защитата на конкуренцията установи, че не е извършено нарушение от МАРТИН Карбовски и „ВОЛТЕР“ ЕООД. В Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство по искане на “ТЕЛЕМАН” ЕООД, гр. София...

Летище София в злоупотребява

Летище София в злоупотребява

Летище София в злоупотребява с господстващо положение на пазара КЗК обвини Летище София в злоупотреба с господстващо положение Комисията за защита на конкуренцията предяви на „Летище София” ЕАД твърдение за извършено нарушение по чл....