hfhfhfhfhfh

КЗК

Интернет магазин обвинява конкурент в имитация

Интернет магазин обвинява конкурент в имитация

Интернет магазин за дамски и мъжки облекла обвинява конкурент в имитация Комисията за защита на конкуренцията установи, че не е извършено нарушение от страна на „КЛОТИНГ БРАНДЕД“ ООД спрямо „Ивет БГ“ – притежател на един...

Санкция за производител на слънчогледово олио

Санкция за производител на слънчогледово олио

Санкция от 95 352 лв. за производител и дистрибутори на едро на слънчогледово олио Комисията за защита на конкуренцията санкционира с 95 352 лв. производител и дистрибутори на едро на слънчогледово олио Комисията за...

Проверка на Топлофикация София

Проверка на Топлофикация София

КЗК извърши проверка на място в офиси на топлинни счетоводители и Топлофикация София Комисията за защита на конкуренцията извърши проверка в офисите на Иста България ЕООД, Техем Сървисис ЕООД и Топлофикация София ЕАД във...

Мерки за стимулиране на конкуренцията

Мерки за стимулиране на конкуренцията

КЗК предлага мерки за стимулиране на конкуренцията на пазара на болничната медицинска помощ Комисията за защита на конкуренцията прие становище за съответствието с правилата на конкуренцията на правната уредба, регламентираща дейността на лечебните заведения...

Изменения и допълнения в Закон за ДДС

Изменения и допълнения в Закон за ДДС

КЗК оцени съответствието с правилата на конкуренцията на изменения и допълнения в Закон за ДДС Комисията за защита на конкуренцията прие становище за съответствието с правилата на конкуренцията на измененията и допълненията на чл....

Съмнения за нелоялна конкуренция

Дистрибутор на паста за зъби Колгейт има съмнения за нелоялна конкуренция от страна на търговец. В Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство по искане на “Виста АВТ” АД, гр. София срещу...

На оръжеен търговец е наложена глоба

На оръжеен търговец е наложена глоба

На оръжеен търговец е наложена глоба от 18 080 лева за имитация на търговска марка Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК от страна на „АРМС”...

Концентрация между Първа инвестиционна банка и Юнионбанк

Концентрация между Първа инвестиционна банка и Юнионбанк

Предстояща концентрация между  Първа инвестиционна банка АД и МКБ Юнионбанк АД В Комисията за защита на конкуренцията е постъпило уведомление, с което Комисията се уведомява за намерението на „Първа инвестиционна банка” АД да осъществи...

Концентрация на пазара на електрическа енергия

Концентрация на пазара на електрическа енергия

КЗК разреши концентрация на пазара на производство и продажба на едро на електрическа енергия от ВЕИ Комисията за защита на конкуренцията разреши концентрация между предприятия чрез придобиване на контрол от страна на „Лукерг Реню“...

Етем България АД не е извършило нарушение

Етем България АД не е извършило нарушение

Етем България АД не е извършило нарушение на Закона за защита на конкуренцията Комисията за защита на конкуренцията установи, че не е извършено нарушение от „Етем България” АД, спрямо “ Кю Внт“ АД. В...