На оръжеен търговец е наложена глоба

На оръжеен търговец е наложена глоба от 18 080 лева за имитация на търговска марка кзк

На оръжеен търговец е наложена глоба от 18 080 лева за имитация на търговска марка

Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК от страна на „АРМС” ЕООД и наложи имуществена санкция в размер на 4 % от нетните приходи от продажби на дружеството за финансовата 2012 година, равняващи се на 18 080  лв.

Ответното дружество е конкурент на молителя в производството „АРМС-БГ” ООД на пазара на търговия на дребно с огнестрелни, газови, хладни оръжия, боеприпаси и др.

„АРМС” ЕООД е вписано в търговския регистър на 03.12.2010 г., със сходна фирма и конкурентна дейност на същия специфичен пазар, повече от седем месеца след регистрирането на дружеството на молителя. Под наименованието „АРМС” ответникът реално упражнява конкурентна дейност и се подписва, рекламира дейността си и развива конкурентен сайт.

КЗК счита, че съвпадението при използването на думата „АРМС” не е случайно, тъй като към момента на регистрация на ответното дружество, молителят е регистриран и осъществява активна търговска дейност чрез магазин и интернет сайт. Според представените доказателства – фактури, справки за извършени продажби, реклами – фирмата на молителя и предлаганите от нея стоки и услуги вече са известни и с утвърдена репутация на съответния пазар.

Комисията е на мнение, че търговецът „АРМС” ЕООД е бил длъжен да избере такова наименование, което да го разграничи и индивидуализира от неговия конкурент. Сходството в наименованията на фирмите създава реална опасност от заблуда на потребителите относно правния субект, като по този начин е в състояние да доведе до увреждане на интереса на молителя.

КЗК също така констатира идентичност между регистрираната словна търговска марка на молителя „ARMS-BG” и използвания от ответното дружество знак „ARMS.BG”. В случая търговската марка и имитиращия знак са изписани с близки по вид шрифтове и големи букви на основен черен цвят. Тази идентичност дава възможност за свързване на използвания от ответника знак с регистрираната марка и допълнително объркване у клиентите относно истинския  търговец.

Може да харесате още...