hfhfhfhfhfh

КЗК

Решенията на КЗК за разрешаване на концентрации

Решенията на КЗК за разрешаване на концентрации

Висшият Административен съд се произнесе относно решенията на КЗК за разрешаване на концентрации ВАС: Решенията на КЗК за разрешаване на концентрации представляват и акт за установяване на публично държавно вземане и определената такса се...

КЗК санкционира Медицински център

КЗК санкционира Медицински център

Комисията за защита на конкуренцията КЗК санкционира Медицински център Афродита за заблуждаваща реклама Комисията за защита на конкуренцията установи, че е извършено нарушение по чл. 32, ал. 1, във връзка с чл. 33 от...

Злоупотреби с господстващо положение

Злоупотреби с господстващо положение

ЕНЕРГО – ПРО МРЕЖИ злоупотреби с господстващо положение при управление на производствени мощности, присъединени към мрежата На 20.11.2013 г. Комисията за защита на конкуренцията постанови решение, с което установи, че „Енерго-Про Мрежи“ АД е...

Суиспорт обвинява конкурентна авиокомпания

Суиспорт обвинява конкурентна авиокомпания

Суиспорт обвинява конкурентна авиокомпания в нелоялно привличане на клиенти В Комисия за защита на конкуренцията е образувано производство по искане на „Суиспорт България“ АД, за установяване на евентуално извършени нарушения от страна на „Голдеър...

Нарушения срещу Ален Мак

Нарушения срещу Ален Мак

Комисията за защита на конкуренцията глоби Рубелла за нарушения срещу Ален Мак Комисията за защита на конкуренцията установи извършени нарушения по чл. 29 и чл. 30 от ЗЗК от страна на „Рубелла Бюти” АД...

Глоби за имитация и заблуждение

Глоби за имитация и заблуждение

Глоби за имитация и заблуждение наложи Комисията за защита на конкуренцията Комисията за защита на конкуренцията установи извършени нарушения от „ДЖЕЙ СИ БИ КОНСТРАКШЪН ГРУП” ЕООД и наложи три имуществени санкции на дружеството –...

КЗК предяви твърдение за злоупотреба

КЗК предяви твърдение за злоупотреба

КЗК предяви твърдение за злоупотреба с господстващо положение на Енерго-Про Мрежи Комисията за защита на конкуренцията предяви твърдение за извършено нарушение по чл. 21 от ЗЗК – злоупотреба с господстващо положение на „Енерго-Про Мрежи”...

Забранено споразумение

Забранено споразумение

Комисията за защита на конкуренцията санкционира дружества за забранено споразумение Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществени санкции от 2 019 лв. на „Транском Автогара“ ЕООД и 630 лв. на „Галис Автогара“ ООД за...

Санкция за имитация на домейн

Санкция за имитация на домейн

Комисия за защита на конкуренцията наложи санкция за имитация на домейн В Комисия за защита на конкуренцията е образувано производство  по искане на „Леон М“ ООД и „Шопинг-Терапия“ ООД,  за установяване на евентуално извършени...

КЗК санкционира Консорциум Идреко-Инсигма

КЗК санкционира Консорциум Идреко-Инсигма

КЗК санкционира Консорциум Идреко-Инсигма за нелоялна конкуренция при участие в обществена поръчка Комисията за защита на конкуренцията установи, че Консорциум Идреко-Инсигма ДЗЗД е извършило нарушение по чл. 30 от ЗЗК (отм.) и наложи имуществена...