На Бизнес Маркетинг Къмпани е наложена санкция

На Бизнес Маркетинг Къмпани е наложена санкция от 2560 лева кзкНа Бизнес Маркетинг Къмпани е наложена санкция от 2560 лева

В Комисия за защита на конкуренцията е образувано производство за проучване на евентуално извършено нарушение по от страна на „Бизнес Маркетинг Къмпани“ ЕООД /„Ви Ай Би ЕС” ЕООД / .
От събраните доказателства е видно, че автор на дизайна и текстовата презентация на „АССА 2000” ЕООД в Интернет сайт с домейн адрес http://asa-2000.vibs.bg е „Ви Ай Би ЕС” ЕООД.
Писмено доказателство за потвърждаване и одобрение от възложителят „АССА 2000” ЕООД за ползването им не се представи в производството, а управителят на „АССА 2000” ЕООД отрича да е потвърдил или одобрил дизайна на интернет страницата.
Съгласно представените в хода на производството доказателства е видно, че текстовото съдържание на Интернет сайт с домейн адрес http://asa-2000.vibs.bg е близко до това на Интернет сайт с домейн адрес http://www.asa2000.com.
„Ви Ай Би ЕС” ЕООД е собственик на виртуален бизнес портал ползващ Интернет и с домейн адрес http://vibs.bg. Към 05.11.2012 г.
Изложените факти пораждат основателните съмнения, че са налице недобросъвестни действия или бездействия от страна „Ви Ай Би ЕС” ЕООД като собственик на виртуален бизнес портал с домейн адрес http://vibs.bg и автор на дизайна и текстовата презентация на „АССА 2000” ЕООД в Интернет сайт с домейн адрес http://asa-2000.vibs.bg, които увреждат конкурентната среда на пазарите, на които участват както то, така и „АССА 2000” ЕООД, и „АСА 2000“ ООД.
Според „Ви Ай Би Ес“ ЕООД в случая става въпрос за някакво недоразумение.
Получила се е чисто техническа грешка, защото като се регистрират фирмите в Търговския регистър нямат право на еднакви имена, но са разрешени разлики като препинателни знаци, добавяне на букви или премахването им или разлика в дружеството, а то всъщност пак е същото име на фирмата. Според дружеството този факт не води до нарушение. Има техническа грешка, защото дружеството работи на много големи обороти – както се вижда в каталога има регистрирани над 18 500 фирми и всичко това е интелектуален труд, при който грешките са допустими, но пък и поправими.
Дружеството декларира, че ще поеме отговорност за последствията от всичко това. Също така ще съдейства за изясняването на всички обстоятелства.
Според Комисията публикуването на интернет сайт по начин, по който е направен от ответното дружество, е предпоставка за нарушаване на конкурентната среда.
Комисията приема, че поведението на „Бизнес Маркетинг Къмпани“ ЕООД /„Ви Ай Би ЕС” ЕООД /е осъществено в противоречие с добросъвестната търговска практика, като дружеството е осъществило състава на настоящата норма, за което следва да се ангажира отговорността, за това че е изработило и за период от около 9 месеца е поддържало Интернет страница със съдържание, сходно до това на Интернет страница на друго търговско дружество.
На „Бизнес Маркетинг Къмпани“ ЕООД /„Ви Ай Би ЕС” ЕООД / е наложена санкция от 2560 (две хиляди петстотин и шестдесет) лева.

Може да харесате още...