Нова индивидуална такса – Индия

wipo индивидуална таксаПравителството на Индия е подало декларацията, посочена в чл. 8(7) на Протокола, с която изисква получаването на индивидуална такса при посочване на Индия, в международна заявка или при посочване, последващо международна регистрация или по отношение на подновяването на международна регистрация с посочване на Индия (вместо дял от приходите, произтичащи от допълнителни и добавъчни такси).

В съответствие с Правило 35(2)(b) на Общия правилник съгласно Мадридската спогодба и след консултации с Индийското ведомство, Генералният директор на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС), постанови следните нови суми, в швейцарски франкове, за съответната индивидуална такса:

1. Заявяване или последващо посочване: за всеки клас стоки или услуги – 61.

Когато търговската марка е колективна или сертификатна: за всеки клас стоки или услуги – 175.

2. Подновяване: за всеки клас стоки или услуги – 88.

Когато търговската марка е колективна или сертификатна: за всеки клас стоки или услуги – 175.

Декларацията, засягаща индивидуалната такса за Индия влиза в сила от 8-ми юли, 2013г.

Източник: СОИС


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентитеполезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии.

Може да харесате още...