Хармонизирана Методология на Проучванията по ИС в МСП

           Световната организация по интелектуална собственост (СОИС), обсъжда развитието на необходимия инструментариум за хармонизирана / стандартизирана методика за услуги в подкрепа на Интелектуална Собственост в Малките и Средни Предприятия / МСП /. Стремежът е предложената методология да постави едно равнище на сравнение за отделните страни. Такова сравнение ще позволи на развитите и развиващите се страни да приспособят по-добре своите политики, институции и практики при обслужването на по-добро равнище нуждите на малките и средни предприятия. Тази идея на хармонизирана / стандартизирана методология, води началото си още от наскоро одобрения проект по програма за развитие на Световната организация за интелектуална собственост, който е озаглавен „Подобряване на националните, субрегионални и регионални институционални и потребителски възможности по отношение на Интелектуалната Собственост“. За да се разработи хармонизиран / стандартизирана методика, малки и средни предприятия, СОИС предлага МСПя да си сътрудничат със заинтересованите изследователи чрез създаването на Wiki .

 

Източник: wipo.int/sme

Може да харесате още...