Безвъзмездно предлагане на добавка към основен продукт – нарушение на ЗЗК

Заради промоцията си „Взривоопасно предложение от Mitsubishi – с всяко Pajero подарък новия Colt”, «Балкан Стар Мотърс» ЕООД са санкционирани с 243 388лв., тъй като тя представлява нарушение на чл. 36, ал. 2 от ЗЗК. Дружеството е целяло да да привлече клиенти към своите продукти, но е извършило също така продажби до крайни клиенти. Безвъзмездно или срещу привидна цена, могат да се предлагат само рекламни предмети с незначителна стойност, такива които са принадлежност към съответната стока/услуга или стоки/услуги, като отбивка за продажба в големи количества.

Всички физически и юридически лица, на които са причинени вреди, дори когато нарушението не е било насочено директно срещу тях, имат право да подадат искове за обезщетение по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Източник: http://www.cpc.bg/

Може да харесате още...