Автор: ipbulgaria

изкуство

Произведения на изобразителното или приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти

Произведения на изобразителното изкуство Живопис, графика, икони, графити, стенопис, скулптура, гравюра, проектиране,фотография, живопис, керамика и други Произведения на приложното изкуство Ювелирно изкуство, керамика, гравюра, мозайка, стенопис, художествено стъкло,рисуване на текстил, тъкане, въобще предмети свързани с...

филми

Филми и други аудио-визуални произведения

Терминът филм означава произведение на киноизкуството, при което се възпроизвеждат движещи се образи с помощта на бързо сменящи се снимки или рисунки върху лента. Аудиовизуални произведения Обединяват клипове, трейлъри, аудио записи, звукови записи, мултимедийни...

Сценични произведения

Сценични произведения

Драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други. Драматични произведения Театрални постановки или произведения, които са поставят на сцена. По отношение на жанра най- популярни са комедия, трагикомедия, драма, мелодрама, трагедия. Музикално-драматични произведения Произведенията са предназначени...

Музикални произведения

Няма страна в света, в която да не се консумира музика, почти всички страни произвеждат разнообразни музикални форми и стилове. Музиката се създава и „употребява във всяка култура, следователно може да се каже, че...

Компютърни програми

Компютърните програми са закрилят от авторското право. Авторското право защитава оригиналното авторово изразяване т.е. компютърната програма като „литературно произведение”. Основният код може да бъде видян като литературна творба, която изразява идеите на софтуерните инженери....

Мадридска спогодба

МАДРИДСКА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДНА РЕГИСТРАЦИЯ НА МАРКИТЕ ОТ 14 АПРИЛ 1891 Г.

(МАДРИДСКА СПОГОДБА, РЕВИЗИРАНА В БРЮКСЕЛ НА 14 ДЕКЕМВРИ 1900 Г., ВЪВ ВАШИНГТОН НА 2 ЮНИ 1911 Г., В ХАГА НА 6 НОЕМВРИ 1925 Г., В ЛОНДОН НА 2 ЮНИ 1934 Г., В НИЦА НА...

Матю А. Ламберти

Матю А. Ламберти

Матю А. Ламберти е първият Координатор по прилагането на правото на интелектуалната собственост (КППИС) към Съдебния департамент на САЩ. Базиран в Американското посолство в София, България, той работи за подобряване способността на държавите от...

интелектуална собственост

Тянко Стоилов

Тянко Стоилов е инженер, патентен специалист, представител по индустриална собственост пред Патентното ведомство на Република България, пред Европейското патентно ведомство и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (за запазена марка и дизайн). 1957 г....

Мария Серкеджиева

Мария Серкеджиева е адвокат, представител по индустриална собственост, медиатор, преподавател по немско право в СУ “Св.Климент Охридски“. Специализира международно частно право в Хамбург, публична администрация в Маастрихт и в Институт по интелектуална и индустриална...

д-р инж. Кръстьо Илиев

Националният портал за интелектуална собственост – www.ipbulgaria.bg, в навечерието на световния ден на ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ обяви своето решение – Д-р инж. Кръстьо Илиев да бъде отличен с „Награда за принос в развитието на интелектуалната...