hfhfhfhfhfh

Автор: ipbulgaria

Международни и български организации в областта на сродните права

Международни и български организации в областта на сродните права

В областта на музикалните произведения: Международно бюро за управление на механичните права (BIEM): www.biem.org; Междунарона Федерация на Музикантите (FIM); Международна федерация на звукозаписващата индустрия International Federation of the Phonographic Industry (IFPI):www.ifpi.org; International Federationof Reproduction...

Международни и български организации в областта на авторското право

Международни и български организации в областта на авторското право

В областта на литературните произведения Международна асоциация на издателите/ International Publishers Associsation (IPA): www.ipa_uie.org; Съюз на писателите; Съюз на преводачите: www.bgtranslators.org; Булрепро сдружение на автори и издатели за колективно управление на правата при презаписване...

Какво е „използване“ на произведение?

Какво е „използване“ на произведение?

Използване на обект на авторско право е: възпроизвеждането на произведението; разпространението сред неограничен брой лица на оригинала или екземпляри от произведението; публичното представяне или изпълнение на произведението; излъчването на произведението по безжичен път; предаването...

Колко продължава времетраенето на авторското право?

Колко продължава времетраенето на авторското право?

Авторското право се закриля, докато авторът е жив и седемдесет години след неговата смърт. При произведения, създадени от двама и повече автори, срокът от 70 години започва да тече след смъртта на последния преживял...

Как се изполва произведение на авторското право?

Как се изполва произведение на авторското право?

Произведение – обект на авторското право може да бъде използвано със съгласието на автора, освен ако не е предвидено противното изрично в ЗАПСП. Как възникват организациите за колективно управление на права? Ефективно ли е...

Какво е съдържанието на авторското право?

Какво е съдържанието на авторското право?

Авторът има право: да реши дали създаденото от него произведение може да бъде разгласено и да определи времето, мястото и начина, по който да стане това; да иска признаване на неговото авторство върху съответното...

Кой е „автор“?

Кой е „автор“?

Автор е физическото лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведение. Юридически лица и трети физически лица могат да са носители на авторски права само в изрично предвидените в закона случаи, като...

Кои са обектите на авторско право?

Кои са обектите на авторско право?

Съгласно чл. 3 от ЗАПСП „ Обектите на авторско право е всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и...