hfhfhfhfhfh

Автор: ipbulgaria

Как възниква авторското право?

Как възниква авторското право?

Съгласно чл.2 от ЗАПСП „Авторското право върху произведения на литературата, изкуството и науката възниква за автора със създаването на произведението“. Тоест момента на създаване на дадено произведение е и моментът на възникване на авторските...

Сборни произведения

Сборни произведения

Периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали. Сборните произведения могат да бъдат разделени на: Колективни произведения – периодични издания (вестници и списания)...

Графично оформление на печатно издание

Графично оформление на печатно издание

Графично оформление на печатно издание или художественото оформление на полиграфическа продукция. Представлява решение на даден естетически проблем чрез пространствено съчетание на цветове, форми и различни видове изображения, което е резултат от творческа дейност. Авторското...

Проекти, карти, схеми, планове и други

Проекти, карти, схеми, планове и други

Проекти, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката. Проект – Според българския тълковен речник терминът „проект”...

Фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския

Фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския

Обект на закрила в ЗАПСП чл.3, ал.1 са фотографски произведения и произведения, създадени по начин аналогичен на фотографския. Според българския тълковен речник терминът „фотография” означава отразяване на образи, фигури и др. върху светлочувствителна лента,...

Произведения на архитектурата

Според ЗАПСП това са „съоръжения и елементи от тях, трайните обекти на синтеза на архитектурата с други изкуства, както и оформленията на интериори с траен характер. Терминът архитектура според тълковния речник означава „наука и...

изкуство

Произведения на изобразителното или приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти

Произведения на изобразителното изкуство Живопис, графика, икони, графити, стенопис, скулптура, гравюра, проектиране,фотография, живопис, керамика и други Произведения на приложното изкуство Ювелирно изкуство, керамика, гравюра, мозайка, стенопис, художествено стъкло,рисуване на текстил, тъкане, въобще предмети свързани с...

филми

Филми и други аудио-визуални произведения

Терминът филм означава произведение на киноизкуството, при което се възпроизвеждат движещи се образи с помощта на бързо сменящи се снимки или рисунки върху лента. Аудиовизуални произведения Обединяват клипове, трейлъри, аудио записи, звукови записи, мултимедийни...

Сценични произведения

Сценични произведения

Драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други. Драматични произведения Театрални постановки или произведения, които са поставят на сцена. По отношение на жанра най- популярни са комедия, трагикомедия, драма, мелодрама, трагедия. Музикално-драматични произведения Произведенията са предназначени...