hfhfhfhfhfh

Автор: ipbulgaria

Люба Жекова

Люба Жекова

Магистър по Интелектуална собственост, Университет за национално и световно стопанство Интереси в областта на авторското право и защитата на марките.

Даниела Ценева – Сапунджиева

Даниела Ценева – Сапунджиева

Магистърска степен по специалност “Интелектуална собственост”, Университет за национално и световно стопанство. Докторант към катедра „Интелектуална собственост“. Интереси в областта на звукозаписната индустрия и реализация на композирането.

Антония Якмаджиева

Антония Якмаджиева

Катедра “Интелектуална собственост”, Университет за национално и световно стопанство Интереси в областта на интелектуалното пиратство и борбата срещу него.

Румяна Василева

Румяна Василева е завършила магистратура по Макроикономика в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. По-късно специализира “Правна закрила на интелектуалната собственост” в Технически университет – София, филиал – Пловдив.

Велизар Соколов

Управляващ съдружник на адвокатска кантора “Арсис Консултинг” Специалист в областта на интелектуалната собственост.

проф. д-р Емил Марков

СУ “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет Адвокат; член на Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата;

доц. д-р Петко Тодоров

Университет за национално и световно стопанство Интереси в областта на журналистиката и в управлението на пресата и електронните медии

Проф. д-р Мария Маркова

Доц. Мария Маркова

Доцент Мария Маркова е преподавател в катедра „Интелектуална собственост“ на Университета за национално и световно стопанство. През 1998 г. защитава докторат.