Регистър за евразийски патенти във фармацевтичната сфера

евразийски патентиЕвразийското патентно ведомство (EAPO) съобщи на своя сайт, че въвежда нов информационен ресурс – фармацевтичен регистър. EAPO Pharmaceutical Register е отворен за обществен достъп на уеб портала на EAPO. Съдържа информация за евразийски патенти, свързани с активни фармацевтични съставки с международни непатентни имена (INN).

Фармацевтичният регистър на EAPO ще предоставя актуална информация за правния статус на такива евразийски патенти, включително информация за валидността им на територията на договарящите държави на Евразийската патентна конвенция (EAPC). Ще бъде налична и информация относно разширенията на тези патенти, извършвани от EAPO в съответствие с правило 16 (5) от Регламента за патентите по EAPC, относно регистрирани лицензионни споразумения. Фармацевтичният регистър на EAPO ще включва и информация за регистрацията на лекарствени продукти в договарящите държави по EAPC, ако има такава.

Собствениците на евразийски патенти и техните представители могат да подават заявки до EAPO за включване на съответните патенти във Фармацевтичния регистър.

Заявките трябва да се отнасят до евразийски патенти, предмет на защита на които са фармакологично активни продукти (химични съединения, включително тези, описани от общата структурна формула, биотехнологични продукти, състави, комбинации), методи за производство и медицинска употреба на тези продукти. Заявката трябва да се подаде на хартиен носител или чрез системата EAPO-ONLINE (за регистрирани потребители).

Информацията, предоставена от притежателите на патенти за INN и свързаните евразийски патенти, се включва във фармацевтичния регистър на EAPO след проверка и потвърждение от страна на Евразийското патентно ведомство.

Източник: Евразийско патентно ведомство (EAPO)

 

Може да харесате още...