Ницска спогодба относно Международната класификация на стоки и услуги за целите на регистрация на търговски марки – присъединяване на Нова Зеландия

wipoГенералният Директор на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) приветства министъра на външните работи и има честта да го уведоми за депозирането от правителството на Нова Зеландия, на 16 юли, 2013г., на инструментите за присъединяване към Ницска спогодба относно Международната класификация за стоки и услуги за целите на регистрация на търговски марки от 15 юни, 1957г., ревизирана Стокхолм, 14 юли, 1967г., и Женева, 13 май, 1977г., и изменена на 28 септември, 1979г. Посоченият инструмент съдържа следната декларация:

В съответствие с конституционния статут на Токелау и вземайки предвид ангажимента на правителството на Нова Зеландия за формиране на самостоятелно управление на Токелау въз основа на акт на самоопределение съгласно Устава на Организацията на обединените нации, това присъединяване не се отнася до Токелау, освен ако и докато Декларация в тази връзка не се подаде от правителството на Нова Зеландия чрез Депозитаря въз основа на съответните консултации с тази територия.

Ницската спогодба, ревизирана и изменена, ще влезе в сила, по отношение на Нова Зеландия, на 16 октомври, 2013г.

Източник: СОИС


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентитеполезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии.

Може да харесате още...