Какво представлява годишният доклад Special 301

special 301Докладът Special 301 е резултат от годишната оценка на защитата на правата върху интелектуална собственост. Той е изготвен от  Търговския Представител на САЩ (USTR), съгласно раздел 182 от Търговския закон от 1974 г., по промени на Закона за търговия и конкурентоспособност Omnibus от 1988 г. и Закона на Уругвайската  кръгла маса.

Съдържанието на този доклад обхваща редица важни въпроси, свързани със защита на правата на интелектуална собственост, сред които са влошаването на защитата на правата на интелектуална собственост, нарушаване на правоприлагането, както и на достъпа до пазара за хората, които разчитат на правата върху интелектуална собственост в редица държави-търговски партньори на САЩ. Засегнати са и докладваните недостатъци в защитата на търговската тайна в Китай, Индия и на други места по света, както и все по-голямата честота на злоупотреби с търговски тайни, и тревожните политики на така наречените „местни иновации“, които могат неправомерно да причинят загуби за притежателите на права от САЩ в Китай.  Интерес буди анализът за продължаващото Интернет пиратство на авторско право в страни като Бразилия, Китай, Индия и Русия.

Един от съществените проблеми за защитата на интелектуална собственост в разгледаните страни от доклада Special 301 са бариерите за достъп до пазари, включително непрозрачни, дискриминационни или други мерки, целящи ограничаване на търговията, които очевидно пречат на достъпа до здравни грижи.
За да се подготви доклада, е необходим предварителен обективен и точен анализ на защитата на правата върху интелектуалната собственост и правоприлагането при търговските партньори на САЩ, извършен от Търговския представител на САЩ (USTR) и от Подкомисията на Special 301 Комитета по търговска политика на персонала, съобразено с нивото  на развитие на съответната страна-търговски партньор, с  международните им задължения и отговорности, претенциите на притежателите на права и други заинтересовани страни, както и съгласно търговските и инвестиционни политики  на Съединените щати.

Съществуват два основни списъка, по които се класифицират страните при вписването им в Special 301, според това дали  трябва да се определи един търговски партньор като Приоритетна Чужда Страна(Priority Foreign Country), да бъде поставен в Списъка за Приоритетно Наблюдение (Priority Watch List) или в Списъка за Наблюдение (Watch List), или няма изобщо да фигурира в доклада. Така например, през 2014 г. търговските партньори на САЩ, които са поставени съответно в Списъка за Приоритетно Наблюдение  и Списъка за наблюдение, са следните:
Списъкът за Приоритетно Наблюдение включва  Алжир; Аржентина; Чили; Китай; Индия; Индонезия; Пакистан; Русия; Тайланд; Венецуела. Това са държави, които изискват приоритетно внимание и мониторинг през годината по отношение на тяхното развитие в защитата на интелектуалната собственост.

Списъкът за Наблюдение включва Барбадос; Беларус; Боливия; Бразилия; България; Канада; Колумбия; Коста Рика; Доминиканската република; Еквадор; Египет; Финландия; Гърция; Гватемала; Ямайка; Кувейт; Ливан; Мексико; Парагвай; Перу; Румъния; Таджикистан; Тринидад и Тобаго; Турция; Туркменистан; Узбекистан; Виетнам. Когато една държава покаже определен напредък, тя може да бъде извадена от Списъка за Приоритетно Наблюдение и преместена в Списъка за Наблюдение.

Друг много важен компонент от Special 301 представляват оценките Out-of-Cycle Reviews. А самото определение на USTR за Out-of-Cycle Review е: “Out- of -Cycle Review е инструмент, който USTR използва за насърчаване на напредъка по проблемните въпроси на правата на интелектуална собственост“. Тази година например, Out- of -Cycle Reviews ще се извършат за страната от  Списъка за Приоритетно Наблюдение – Индия, както и за страните от Списъка за Наблюдение – Кувейт и Парагвай.  Това е голяма възможност за тези държави да променят своя Special 301 статус дори преди следващия доклад догодина и също така, да се възползват от сътрудничество и подкрепа в решаването на техните проблеми в областта на правата на интелектуална собственост.

Важен раздел от доклада на Special 301 е и оценката Out-of-Cycle Review за така наречените “известни пазари“ или Notorious Markets. От 2010 г. насам, списъкът с  Notorious Markets се публикува отделно от доклада за Special 301. Той се изготвя съгласно информация, предоставена в резултат на запитвания от USTR за коментар за определени пазари съгласно  известие от Федералния Регистър. Тези пазари са замесени  в пиратство и фалшифициране, включително и в Интернет.

 

Може да харесате още...