Етикети: USTR

Какво представлява годишният доклад Special 301

Какво представлява годишният доклад Special 301

Докладът Special 301 е резултат от годишната оценка на защитата на правата върху интелектуална собственост. Той е изготвен от  Търговския Представител на САЩ (USTR), съгласно раздел 182 от Търговския закон от 1974 г., по...

Положително развитие за Китай

Положително развитие за Китай

В Special 301 за 2014г. USTR обяви, че през август 2013 г. са публикувани ключови изменения в Китайския Закон за търговските марки, като: разпоредби за борба с кражбата на търговски марки, разширяване на защитата...

Италия е извадена от Списъка за наблюдение на Special 301 за 2014

Special 301 за 2014 г. съобщава  изваждането на Италия  от списъка на наблюдаваните страни, което е  резултат от въвеждането на Италианския Регулаторен Орган в областта на комуникациите (AGCOM) през 2013 година. Регулациите са приети...

Положително развитие за Европейския съюз

Положително развитие за Европейския съюз

Special 301 за 2014г. представя  добрия пример на ЕС в положително развитие на защита на интелектуалната собственост. Предложението на Европейската комисия през 2013 г. за Директива на Европейския Парламент и на Съвета за защита...

Оставаме в черния списък на страните с лошо отношение към интелектуална собственост

Оставаме в черния списък на страните с лошо отношение към интелектуална собственост

България остава в Watch List за 2014 година (Special 301) на страните с лошо отношение към интелектуална собственост, съставен от американското правителство. Ето какво пише в него за България: „Въпреки  ограничения напредък, САЩ  все...