Етикети: Special 301

„Special 301“ 2015, преглед на практиките за закрила на правата на интелектуална собственост

„Special 301“ 2015, преглед на практиките за закрила на правата на интелектуална собственост

USTR, Търговското представителство в САЩ, администриращо политиките, свързани международната търговия приема публични становища от страна на заинтересованите лица, които да се използват при провеждането на „Special 301“ за 2015, преглед на практиките на чуждите...

Какво представлява годишният доклад Special 301

Какво представлява годишният доклад Special 301

Докладът Special 301 е резултат от годишната оценка на защитата на правата върху интелектуална собственост. Той е изготвен от  Търговския Представител на САЩ (USTR), съгласно раздел 182 от Търговския закон от 1974 г., по...

Положително развитие за Китай

Положително развитие за Китай

В Special 301 за 2014г. USTR обяви, че през август 2013 г. са публикувани ключови изменения в Китайския Закон за търговските марки, като: разпоредби за борба с кражбата на търговски марки, разширяване на защитата...

Италия е извадена от Списъка за наблюдение на Special 301 за 2014

Special 301 за 2014 г. съобщава  изваждането на Италия  от списъка на наблюдаваните страни, което е  резултат от въвеждането на Италианския Регулаторен Орган в областта на комуникациите (AGCOM) през 2013 година. Регулациите са приети...

Оставаме в черния списък на страните с лошо отношение към интелектуална собственост

Оставаме в черния списък на страните с лошо отношение към интелектуална собственост

България остава в Watch List за 2014 година (Special 301) на страните с лошо отношение към интелектуална собственост, съставен от американското правителство. Ето какво пише в него за България: „Въпреки  ограничения напредък, САЩ  все...

ПРЕПОРЪКИ НА IIPA 2014 относно пиратство на авторски права

ПРЕПОРЪКИ НА IIPA 2014 относно пиратство на авторски права

Special 301 разкрива степента на отрицателното финансово въздействие върху икономиката на САЩ, породено от чуждестранното пиратство на авторски права и пречките за достъп до задгранични пазари. Тезата на Международния алианс по интелектуална собственост до...

Израел е извадена от Special 301

Израел е извадена от Special 301

Ведомството на търговските представители на САЩ съобщава, че Израел няма да бъде повече част от списъка с партньори с неадекватна защита на правата на интелектуална собственост. Special 301: Съгласно Специални 301 разпоредби на търговското...