Етикети: Watch List

Какво представлява годишният доклад Special 301

Какво представлява годишният доклад Special 301

Докладът Special 301 е резултат от годишната оценка на защитата на правата върху интелектуална собственост. Той е изготвен от  Търговския Представител на САЩ (USTR), съгласно раздел 182 от Търговския закон от 1974 г., по...

Италия е извадена от Списъка за наблюдение на Special 301 за 2014

Special 301 за 2014 г. съобщава  изваждането на Италия  от списъка на наблюдаваните страни, което е  резултат от въвеждането на Италианския Регулаторен Орган в областта на комуникациите (AGCOM) през 2013 година. Регулациите са приети...

Оставаме в черния списък на страните с лошо отношение към интелектуална собственост

Оставаме в черния списък на страните с лошо отношение към интелектуална собственост

България остава в Watch List за 2014 година (Special 301) на страните с лошо отношение към интелектуална собственост, съставен от американското правителство. Ето какво пише в него за България: „Въпреки  ограничения напредък, САЩ  все...