Оставаме в черния списък на страните с лошо отношение към интелектуална собственост

интелектуална собственостБългария остава в Watch List за 2014 година (Special 301) на страните с лошо отношение към интелектуална собственост, съставен от американското правителство.

Ето какво пише в него за България:

„Въпреки  ограничения напредък, САЩ  все още има сериозни опасения относно нарушаването на правата на интелектуална собственост в България. Пиратството на авторски права по интернет в България остава значителен  проблем  на този пазар. Многобройни онлайн нарушаващи услуги действат на пазара и правоприлагащите действия рядко водят до осъждане или възпиращи присъди.  Разследването на пиратството на авторски права, включително срещу бизнес пиратството на софтуер за крайния потребител, инициирано от българския отдел за борба с киберпрестъпността е в застой, тъй като отговорностите и персонала на този отдел  са били прехвърлени към  различна агенция. Броят на работните сесии на Съвета за защита на правата върху интелектуалната собственост е намалял и има по-малко персонал в Службата за авторско право към Министерство на културата, две събития, които са отслабили способността на България да прилага ефективно своите закони за интелектуална собственост. Лицензионните агенции продължават да отчитат сериозни предизвикателства при събирането на авторски и лицензионни възнаграждения и при прилагането на права по административен и съдебен път. Високите нива на фалшифициране на  търговски марки също са без промяна. Правителството намали персонала в Патентно ведомство, който отговаря за регистрации (напр. патенти и търговски марки), както и за някои функции по прилагане (напр., проверки, издаване на глоби, както и осъждане  в случаите, отнасящи се до наказателния съд), с което се затруднява способността на ведомството  да извършва достатъчно рутинни инспекции или да провежда  адекватно изпълнение. Недобросъвестното заявяване на  търговски марки също предизвиква засилена загриженост и често се допуска, което се дължи на тези ограничения на Българското патентно ведомство. За съжаление, липсата на координация между разследващите и съдебните органи създава неефективност в ефективното прилагане на случаи по интелектуална собственост, което е усложнено от  неадекватности в българската съдебна система. В повечето случаи, притежателите на права са изправени пред значителни забавяния в решаването на спорове по права на интелектуална собственост, много от които не достигат до крайна присъда, а когато това стане, тя не възпира бъдещи нарушения. Правителството на България трябва да координира действията си с притежателите на права и други заинтересовани страни, като доставчици на интернет услуги, за разработване на препоръки за намаляване на интернет пиратството. Ние също така  насърчаваме  България да се ангажира в смисленo продължаване на кампанията си Mass Software Compliance инициирана от Министерствата на културата и на вътрешните работи в началото на 2013г. Независимо от тези продължаващи проблеми, Съединените щати оценяват положителните стъпки, които България е предприела за справяне с нарушението на правата на интелектуална собственост  на нейния пазар. Например, България се е ангажирала с определени действия за правоприлагане, включително тези, водени от Министерството на културата. Службата за авторско право към Министерството на културата  също улесни споразумението за плащане на авторски и лицензионни възнаграждения между носителите на филмови права и Българската Асоциация на Кабелните Комуникационни Оператори (БАККО). САЩ насърчава България да продължи да увеличава усилията си за защита и прилагане на правата на интелектуална собственост и засилване на ангажимента си за  обществената осведоменост в областта на правата на интелектуална собственост. Съединените щати  очакват да продължат  да работят с България по отношение на  тези и други въпроси.“

Пълният текст на доклада можете да намерите ТУК.

Може да харесате още...