Проф. д-р Никола Иванов

Проф. д-р Никола ИвановПроф. д-р Никола Иванов д.м.н. е специалист по вътрешни болести, воeнно-полeва терапия и кардио-ревматология. Завършил е клинична ординатура по вътрешни болести към ВМА. Последователно работи като завеждащ кардиологичен кабинет, отделение, заместник-началник на клиника по функционална диагностика; ръководител на клиничен център за кардиологична рехабилитация и ръководител на клиника по интензивна терапия на вътрешните болести.

Научните интереси на проф. д-р Никола Иванов са в областта на функционалната диагностика на заболяванията на сърдечно-съдовата система, в частност стабилна стенокардия, безболкова форма на коронарна недостатъчност, миокарден инфаркт и сърдечна недостатъчност, разработването на диагностични и функционални критерии за оценка на рехабилитациоинния потенциал при болни със сърдечно-сьдови заболявания; диагностично- лечебни проблеми и алгоритми на поведение при интензивната терапия на вътрешните болести, както и законовите, етични и морални норми в медицинската практика.

Авторът има над 150 международни и в страната научни изяви.


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентитеполезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...