КЗК

RSS за секцията

Комисия за защита на конкуренцията
http://www.cpc.bg/

Образувани производства за нарушения на Закона за защита на конкуренцията

Образувани производства за нарушения на Закона за защита на конкуренцията

В периода от 1.07 до 15.07. 2015 г. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува следните производства за нарушения на  Закона за защита на конкуренцията: Открито производство по искане на „Делта 81“ ЕООД Производство № КЗК/418/2015 Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открито производство по искане на „Делта 81“ ЕООД.  За установяване на нарушение […]

Нелоялно привличане на клиенти от Алианц

Нелоялно привличане на клиенти от Алианц

Върховният административен съд (ВАС) потвърди имуществена санкция в размер на 104 240 лв., наложена от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) на „ПОД Алианц България“ за това, че през 2011 г. е извършило нелоялна конкуренция в нарушение на чл. 36, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК). Производството пред КЗК е образувано по искане […]

рекламата на 7 days „Pizzetti“

КЗК постанови спиране на рекламата на 7 days „Pizzetti“

С определение № 567 от 8 юли 2015 г. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи временна мярка – спиране на разпространението на рекламен клип на продукта 7 days „Pizzetti“, произвеждан от „Чипита България“ АД. Цялостното впечатление от рекламния клип насочва към идеята, че 7 days „Pizzetti” е оригинален италиански продукт. Отделните елементи на рекламата, […]

Комисията за защита на конкуренцията санкционира UberX

Комисията за защита на конкуренцията санкционира UberX

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) санкционира Юбер Б.В. и Разиер Опърейшънс Б.В. за нелоялна конкуренция при предоставянето на услугата UberX КЗК санкционира холандските дружества Юбер Б.В. и Разиер Опърейшънс Б.В. с по 50 000 лв. за извършени нарушения по чл. 29 от ЗЗК (общата забрана за нелоялна конкуренция) във връзка с предоставяне на услугата UberX […]

КЗК санкционира Мобилтел за нелоялна конкуренция

КЗК санкционира Мобилтел за нелоялна конкуренция

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи на Мобилтел имуществена санкция в размер на 361 863 лв. във връзка с предлагане на електронно съобщителните услуги заедно с безплатни устройства (телефони, лаптопи и телевизори) по „избор“ на клиента, които представляват по същество забранена от закона добавка. Искането е подадено от „Национално сдружение на малки и средни кабелни […]

КЗК предяви твърдения за извършено нарушение на "Техем Сървисис" ЕООД

КЗК предяви твърдения за извършено нарушение на „Техем Сървисис“ ЕООД

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) предяви на „Техем Сървисис“ ЕООД твърдения за извършено нарушение на чл. 21 от ЗЗК за злоупотреба с господстващо положение на пазара на реализация на индивидуалните разпределители на топлинна енергия на територията на страната, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите посредством прилагане […]

ВАС потвърди окончателно решение на Комисията за защита на конкуренцията

ВАС потвърди окончателно решение на Комисията за защита на конкуренцията

Върховният административен съд ( ВАС ) потвърди окончателно решение на Комисията за защита на конкуренцията ( КЗК ), с което се налагат имуществени санкции в общ размер на 35 361 лв. „Транском Автогара“  ЕООД и „Галис  автогара“ ООД за това, че са извършили в различни периоди от време експлоатативна злоупотреба с господстващо положение на територията на […]

КЗК санкционира НИС Петрол със 147 хиляди лева

КЗК санкционира НИС Петрол със 147 хиляди лева

КЗК санкционира НИС Петрол със 147 хиляди лева Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи на НИС Петрол ЕООД имуществена санкция в размер на 147 254 лв. във връзка с реклама за предлагане на отстъпки за горива в кампании „Талони за отстъпка 7 ст./литър” и „Картова програма за лоялност „Fuel pass”. Производството е образувано по […]

Твърдения за извършено нарушение от Енерго-Про Продажби

Твърдения за извършено нарушение от Енерго-Про Продажби

Комисията за защита на конкуренцията предяви на Енерго-Про Продажби АД твърдения за извършено нарушение на чл. 21 от ЗЗК за злоупотреба с господстващо положение на пазара на обществено снабдяване с електрическа енергия на потребители от крайния снабдител Енерго Про Продажби АД, находящи се на лицензионната му територия, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията […]

ЧЕЗ разпределение България

КЗК санкционира трите ЕРП

КЗК санкционира трите ЕРП – „ЧЕЗ разпределение България“ АД, „ЕВН България електроразпределение“ ЕАД и „Енерго-про мрежи“ АД, С три отделни решения Комисията за защита на конкуренцията установи, че всяко от трите ЕРП – „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, „ЕВН България електроразпределение“ ЕАД и „Енерго-про мрежи“ АД, е извършило нарушение на Закона за защита на конкуренцията, като […]