КЗК

RSS за секцията

Комисия за защита на конкуренцията
http://www.cpc.bg/

ЗЗК

КЗК установи нарушения по чл. 32 във връзка с чл. 33 от ЗЗК от страна на „Мебели Лудвиг България“ ЕООД

Комисията за защита на конкуренцията установи извършени нарушения по чл. 32 във връзка с чл. 33 от ЗЗК от страна на „Мебели Лудвиг България“ ЕООД при рекламиране на продукти с намаление и на кухни на половин цена.

КЗК глоби Лидл България за нарушение на Закон за защита на конкуренцията

КЗК глоби Лидл България за нарушение на Закон за защита на конкуренцията

На 20 април 2016г Комисия за защита на конкуренцията излезе със следното решение, с което се налага санцкия на Лидл България в размер на 1 865 332 лв. (един милион осемстотин шестдесет и пет хиляди триста тридесет и два лева): РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА Р Е Ш Е Н И Е № […]

Производства - забрана за нелоялна конкуренция

Производства – забрана за нелоялна конкуренция

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува следните производства с предмет забрана за нелоялна конкуренция: Открито производство срещу  „Такси 1 експрес-С91280″ЕООД Производство № КЗК/465/2015 Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открито производство по искане на Искане-„Такси-С-експрес“АД, за установяване на нарушение на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) от страна на „Такси 1 експрес-С91280″ЕООД, с […]

Концентрация между Мобилтел и Бултел ( Близу )

Концентрация между Мобилтел и Бултел ( Близу )

Предстояща концентрация между Мобилтел ЕАД като придобиващо предприятие и Бултел Кейбъл България ЕАД като придобивано предприятие. В Комисията за защита на конкуренцията / КЗК /, е постъпило уведомление, с което Комисията се уведомява за намерението на Мобилтел ЕАД да осъществи концентрация посредством придобиване на контрол по смисъла на Глава V от ЗЗК. Търговските дейности на […]

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува следните производства

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува следните производства

В периода от 16.07 до 30.07. 2015 г. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува следните производства: Открито производство срещу  Валмарк България Производство № КЗК/447/2015 Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува открито производство по искане на  „Зотафарм“ ООД, за установяване на нарушение на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) от страна на „Валмарк България“ […]

post-bank

Пощенска банка придобива Алфа Банка – клон България

Предстояща концентрация между „Юробанк България“ АД ( Пощенска банка ) и „Алфа Банка – клон България“ В Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/, на основание чл. 24, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията /ЗЗК/, е постъпило уведомление, с което Комисията се уведомява за намерението на „Юробанк България“ АД ( Пощенска банка ),  да […]

КЗК санкционира „Етап-адресс“ АД за нелоялна конкуренция

КЗК санкционира Етап-адресс АД за нелоялна конкуренция

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на Етап-адресс АД за нелоялна конкуренция в размер на 109 480 лв. за неизпълнение на Решение № 1461/11.12.2012 г., с което КЗК е установила извършено нарушение по чл. 36, ал. 4 ЗЗК. Нарушението се изразява в продажби на значителни количества на услугата „отпечатване и доставка на ваучери […]

Правилата на конкуренцията и Закона за лечебните растения

Правилата на конкуренцията и Закона за лечебните растения

КЗК прие становище относно съответствието с правилата на конкуренцията на Закона за лечебните растения и свързаните с него нормативни и общи административни актове. По своя собствена инициатива Комисията за защита на конкуренцията образува производство относно съответствието с правилата на конкуренцията на Закона за лечебните растения и свързаните с него нормативни и общи административни актове. КЗК […]

КЗК предяви твърдения за картел срещу дистрибутори на тонери за копирни и печатащи устройства

КЗК предяви твърдения за картел срещу дистрибутори на тонери за копирни и печатащи устройства

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) предяви твърдения за картел срещу дистрибутори на тонери за копирни и печатащи устройства. Комисията за защита на конкуренцията, с определение, предяви на Кооперация „Панда“, „Стендек“ ООД и „Панда-Пен“ ООД твърдения за извършено нарушение по чл. 15, ал. 1 от ЗЗК, изразяващо се в забранено споразумение, което по своята цел […]

Комисията за защита на конкуренцията

КЗК санкционира „ЗАГОРА 2000“ ООД и „ЕДЕЛВАЙС – 77“ ЕООД за нелоялна конкуренция

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция на „ЗАГОРА 2000“ ООД в размер на   479 970 лв. за извършено нарушение по чл.35, ал.1 от ЗЗК  във връзка с предлагане на краве сирене „Загорско Ситово“, чийто външен вид на опаковката  имитира външния вид  на опаковката на краве сирене „Добруджанско Ситово“, предлаган от  ЕТ „Интерес 2000 […]