БПВ

RSS за секцията

Българско патентно ведомство
http://bpo.bg/

Новини за марки LEXUS и Happy

Новини за марки LEXUS и Happy

Патентно Ведомство отмени регистрацията на марка LEXUS, рег. №47662, собственост на фирма „MУЛТИЕЛЕКТРОНИКС ” АД, София. Отмяната е във връзка с чл.25 от ЗМГО и се отнася за всички класове, за които марката е била регистрирана, а именно: клас 09: апарати за записване, предаване или възпроизвеждане на звук или образ; магнитни носители на данни, записващи […]

Новини БПВ

Новини БПВ

В брой 10/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство е публикувана заявка в раздел Нови сортове растения: № 925 – ПШЕНИЦА СОРТ „ГТП РАДА” с притежател ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ, Генерал Тошево, и селекционери Николай А. Ценов, Костадин В. Костов, Иван Д. Тодоров, Иванка С. Стоева, Татяна П. Петкова, Илия В. Илиев, Ваня Д. Иванова, Добрич. Заявката е подадена на […]

TNC СВЕТЪТ НА КОНСУМАТИВИТЕ със заличени стоки

TNC СВЕТЪТ НА КОНСУМАТИВИТЕ със заличени стоки

В брой 10/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство е публикувана информация за заличаването на част от регистрацията на марка TNC СВЕТЪТ НА КОНСУМАТИВИТЕ, рег. №50214, собственост на „ТИ ЕН СИ – Пловдив” ЕООД, Пловдив. Заличаването е във връзка с чл.26 от ЗМГО и се отнася за следните стоки от клас 09, за които марката […]

Отмениха марка МАНАСТИР

Отмениха марка МАНАСТИР

Патентно Ведомство отмени регистрацията на марка МАНАСТИР/MANASTIR, рег. №4420Y, собственост на „МАНАСТИР” ЕООД, Търговище. Отмяната е във връзка с чл.25 от ЗМГО и се отнася за всички класове, за които марката е била регистрирана, а именно: клас 42: инженеринг, инженерни разработки, научни и технически изследвания в областта на алкохолните напитки и вината, професионални експертизи и […]

Отмениха марка “Pomorin Fructo”

Отмениха марка “Pomorin Fructo”

Патентно Ведомство отмени регистрацията на марка Pomorin Fructo, комбинирана, рег. №39023. Искането за отмяната на марката е подадено от фирма „БИЛДИНГ И МЕТАЛ ГРУП” ООД, София, и е във връзка с чл.25, ал.1, т.1 във връзка с чл. 19 от ЗМГО, а именно отменяна на процесната марка поради неизползването й реално за период по-голям от […]

Втори особен залог върху марка ФОКУС

Втори особен залог върху марка ФОКУС

На 26.09.2013г. в Държавния регистър на марките е вписан втори по ред особен залог в полза на „БАНКА ДСК” ЕАД, по отношение на марка ФОКУС, рег.№ 38400, собственост на „ШОКО ТИМ“ ООД.   Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 10/2013

Марка СУПЕР ФРОШИ заличена

Марка СУПЕР ФРОШИ заличена

В брой 10/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство е публикувана информация за заличаването на регистрацията на марка СУПЕР ФРОШИ, рег. №50864, собственост на „Юнис” ЕООД, София. Заличаването е във връзка с чл.26 от ЗМГО и се отнася за всички класове, за които марката е била регистрирана.   Източник: Патентно Ведомство

Марка ТРОЯ с отменени класове

Марка ТРОЯ с отменени класове

Патентно Ведомство отмени част от регистрацията на марка ТРОЯ, рег. №58243, собственост на „ПРЕСТИЖ-96” ООД, Велико Търново. Отмяната е във връзка с чл.25 от ЗМГО и се отнася за следните класове 32, 33, 35 и 43. Отменянето има действие от 28.02.2007г.   Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 10/2013

Заявка за нов сорт люцерна на „Образцов Чифлик“, Русе

Заявка за нов сорт люцерна на „Образцов Чифлик“, Русе

В брой 10/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство е публикувана заявка в раздел Нови сортове растения: № 923 – ЛЮЦЕРНА СОРТ „ПРИСТА 5” с притежател ИНСТИТУТ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И СЕМЕЗНАНИЕ „ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК”, Русе, със селекционери Димитрия С. Петкова, Диана Х. Маринова и Илияна И. Иванова, Русе. Заявката е подадена на дата 25.04.2013г.   Източник: Патентно Ведомство

Отмениха марка КОРСАР на АЛЕН МАК АД

Отмениха марка КОРСАР на АЛЕН МАК АД

Патентно Ведомство отмени регистрацията на марка КОРСАР, комбинирана, рег. №14798, собственост на фирма „АЛЕН МАК” АД. Искането за отмяната на марката е подадено от фирма „БИЛДИНГ И МЕТАЛ ГРУП” ООД, София, и е във връзка с чл.25, ал.1, т.1 във връзка с чл. 19 от ЗМГО, а именно отменяна на процесната марка поради неизползването й […]