БПВ

RSS за секцията

Българско патентно ведомство
http://bpo.bg/

Обществена поръчка с прогнозна стойност 60 000 лв за  Реновиране на вътрешната IT инфраструктура в Патентно ведомство на Република България

Обществена поръчка с прогнозна стойност 60 000 лв за Реновиране на вътрешната IT инфраструктура в Патентно ведомство на Република България

Патентното ведомство на Република България обявява обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: Реновиране на вътрешната IT инфраструктура в Патентно ведомство на Република България: конфигуриране и въвеждане в експлоатация на сървъри, виртуализация и миграция на домейн, оптимизация на вътрешноведомствената локална мрежа. Предоставяне на техническа и консултантска помощ за осигуряване експлоатацията и поддръжката на нововъведената IT […]

Камен Веселинов вече не е председател на Патентно ведомство

Камен Веселинов вече не е председател на Патентно ведомство

Министър председателят на Република България освободи професор Камен Веселинов от заеманата длъжност Председател на Патентно ведомство на Република България. Камен Веселинов, който наскоро навърши 68, заемаше длъжността без необходимия професионален стаж. Под негово ръководство ведомството бе доведено до тежка криза, липса на законодателни промени и в резултат на лошото му управление България е в черния […]

заявка за нов сорт ечемик

заявка за нов сорт ечемик

В брой 10/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство е публикувана заявка в раздел Нови сортове растения: № 929 – ЕЧЕМИК СОРТ „ГТЕ ЯСПИС” със заявител ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ, Генерал Тошево и със селекционери Галина М. Михова, Стоян М. Цветков, Илия В. Илиев, Татяна П. Петкова, Ваня Д. Иванова, Соня Н. Донева, Иринка И. Иванова, Дияна С. Йорданова, Добрич. […]

Заявка за нов сорт пшеница на „К. Малков”, Садово

Заявка за нов сорт пшеница на „К. Малков”, Садово

  В брой 10/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство е публикувана заявка в раздел Нови сортове растения: № 921 – ПШЕНИЦА СОРТ „НИКИБО” със заявител Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков”, Садово и със селекционери Дора Б. Бояджиева, Пловдив, Благой А. Андонов, Павлинка В. Стойчева, Садово, Мария К. Витанова, Първенец, Радослав Р. Чипилски, Пловдив. Заявката е подадена […]

Заявки за нов сорт в БПВ

Заявки за нов сорт в БПВ

В брой 10/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство е публикувана заявка в раздел Нови сортове растения: № 922 – ПАМУК СОРТ „ДЕНИЦА” със заявител Институт по полски култури, Чирпан и със селекционер Нели К. Вълкова, Чирпан. Заявката е подадена на дата 24.04.2013г. В брой 10/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство е публикувана заявка в раздел Нови сортове […]

BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH&CO.KG, F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, ASTRAZENECA AB  със сертификат за допълнителна закрила

BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH&CO.KG, F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, ASTRAZENECA AB със сертификат за допълнителна закрила

В Патентно Ведомство е постъпила заявка от фармацевтичната компания  BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH&CO.KG за удължаване срока на действие на сертификат за допълнителна закрила върху НОВИ ЕСТЕРИ НА ТИЕНИЛКАРБОКСИЛНИ КИСЕЛИНИ С АМИНОАЛКОХОЛИ, ТЕХНИ КВАТЕРНЕРНИ ПРОДУКТИ, ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЗИ СЪЕДИНЕНИЯ Основният патент, въз основа, на който е издаден сертификата за допълнителна закрила е: Тиотропиев бромид монохидрат/Tiotropiumbromide […]

Merck Sharp & Dohme Corp удължава срока на действие на сертификат за допълнителна закрила върху лекарствен продукт

Merck Sharp & Dohme Corp удължава срока на действие на сертификат за допълнителна закрила върху лекарствен продукт

В Патентно Ведомство е постъпила заявка от фармацевтичната компания  BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH&CO.KG за удължаване срока на действие на сертификат за допълнителна закрила върху АЗАЦИКЛОХЕКСАПЕПТИДИ Основният патент, въз основа, на който е издаден сертификата за допълнителна закрила е: Капсофунгин, евентуално под формата на фармацевтично приемлива сол, по-специално капсофунгин ацетат/Capsofungin, optionally in the form of pharmaceutically acceptable […]

КНЕЖА 549 - заявка за нов сорт царевица

КНЕЖА 549 – заявка за нов сорт царевица

В брой 10/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство е публикувана заявка в раздел Нови сортове растения: № 920 – ЦАРЕВИЦА СОРТ „ КНЕЖА 549” със заявител Институт по царевицата, Кнежа и със селекционери Миладин Н. Генов, Иванка И. Генова, Петърница, Димитрина И. Илчовска, Иванка Г. Иванова, Кнежа.   Източник: Патентно Ведомство

Подновиха регистрацията на марка SIGMA

Подновиха регистрацията на марка SIGMA

Патентно Ведомство поднови регистрацията на марка SIGMA, рег. №209, собственост на SIGMA GROUP A.S., CZ, във връзка с чл.39, ал.4 от ЗМГО за част от стоките, за които марката е била регистрирана, а именно: клас 6 – арматури, телени произведения от всякакъв вид, гвоздеи, оловни произведения от всякакъв вид, кранове, разпределителни клеми, метални произведения от всякакъв […]

Бюлетин Патентно Ведомство юни-декември 2013г

Бюлетин Патентно Ведомство юни-декември 2013г

Патентно Ведомство отмени регистрацията на марка JUMEIRAH, рег. №60076, собственост на фирма „ДЖЕТ СЕТ” ЕООД, Бургас. Отмяната е във връзка с чл.25 от ЗМГО и се отнася за всички класове, за които марката е била регистрирана, а именно: клас 35: реклама; управление на търговски сделки; търговска администрация; административна дейност; клас 41: образование; обучение; развлечение, спортна […]