БПВ

RSS за секцията

Българско патентно ведомство
http://bpo.bg/

БРАВО ООД със забрана за разпореждане с марки „БРАВО”

БРАВО ООД със забрана за разпореждане с марки „БРАВО”

На 17.04.2013г. в Държавния регистър на марките е вписана обезпечителна мярка – забрана за разпореждане с правата върху  марката от нейния притежател „БРАВО” ООД, наложена от ЧСИ Росица Апостолова, по отношение на следните марки: BRAVO, рег.№46857 BRAVO, рег.№79771   Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 5/2013 * Фирма БРАВО ООД е създадена през 1993г. и […]

Правото върху марка БАЛКАН  включено в несъстоятелността на Кооперация „ХРИСТО НИКОВ”

Правото върху марка БАЛКАН включено в несъстоятелността на Кооперация „ХРИСТО НИКОВ”

На 19.04.2013г. в Държавния регистър на марките е вписано включване в масата на несъстоятелността на Кооперация „Христо Ников”* по отношение на следните марки: БАЛКАН, рег.№50479 БАЛКАН, рег.№68066   Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 5/2013 * Търговска марка БАЛКАН на Кооперация „Христо Ников” е известна на българския пазар на сладкарски изделия от почти 40 години […]

Заличиха регистрацията на марка AMARETTI

Заличиха регистрацията на марка AMARETTI

Патентно Ведомство на Република България заличи регистрацията на марка Amaretti , рег.№ 68522, собственост на гръцката фирма BINGO S.A.* Заличаването е за всички стоки, за които марката е била регистрирана, а именно: Клас 30 – захарни изделия, вафли, шоколад, виенски вафли с лешников и какаов крем.   Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 5/2013   […]

Mарка АГРЕСИЯ с отменена регистрация

Mарка АГРЕСИЯ с отменена регистрация

Патентно Ведомство на Република България отмени регистрацията на марка АГРЕСИЯ/AGRESSIA , рег. №6702Y – комбинирана, собственост на „ФЪРСТ ПАТЕНТ ЕНД МАРК ОФИС” ЕООД, София. Регистрацията на марката е отменена за всички класове, за които е била регистрирана, а именно: Клас 35 – реклами, управление на търговски сделки, търговска администрация, административни дейности, аранжиране на витрини, излагане […]

ХАН ОМУРТАГ АД  с особен залог върху марки

ХАН ОМУРТАГ АД с особен залог върху марки

На 31.05.2013г. в Държавния регистър на марките е вписан първи по ред особен залог в полза на „УниКредит Булбанк” АД, „УниКредит Банк” АГ, клон Лондон, „УниКредит Банк Аустриа” АГ, „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, Банка ДСК ЕАД и Юробанк И Еф Джи Прайвит Банк (Люксембург) СА (заложни кредитори) по отношение на следните марки, собственост на залогодателя „ХАН ОМУРТАГ” АД […]

KAI Group с особен залог върху марки

KAI Group с особен залог върху марки

На 31.05.2013г. в Държавния регистър на марките е вписан първи по ред особен залог в полза на „УниКредит Булбанк” АД, „УниКредит Банк” АГ, клон Лондон, „УниКредит Банк Аустриа” АГ, „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, Банка ДСК ЕАД и Юробанк И Еф Джи Прайвит Банк (Люксембург) СА (заложни кредитори) по отношение на следните марки, собственост на залогодателя „ХАН АСПАРУХ” […]

Отмениха регистрацията на марка МИС БЪЛГАРИЯ – ВСЕЛЕНА

Отмениха регистрацията на марка МИС БЪЛГАРИЯ – ВСЕЛЕНА

Патентно Ведомство на Република България отмени регистрацията на марка МИС БЪЛГАРИЯ – ВСЕЛЕНА, рег. №1640Y, собственост на американската фирма Miss Universe L.P. Регистрацията на марката е отменена за всички класове, за които е била регистрирана, а именно: Клас 35 – реклами, обяви, сделки Клас 41 – развлечение, организиране на конкурси за красота, концерти, импресарски услуги […]

Регистрация на марка СДС

Регистрация на марка СДС

ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ В брой 6/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство е публикувана регистрацията на марка СДС, комбинирана, рег.№84211, с притежател ПП СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ. Марката е регистрирана на 19.04.2013г. и покрива стоки и услуги от следните класове: 16 – азбучници; албуми; алманаси; бележници; бланки [печатни]; брошури; бюлетини с новини; ваденки; […]

СЕРТИФИКАТ ЗА НОВИ СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ - ЗИМНА ОБИКНОВЕНА ПШЕНИЦА СОРТ „НИКОЛАЙ”

СЕРТИФИКАТ ЗА НОВИ СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ – ЗИМНА ОБИКНОВЕНА ПШЕНИЦА СОРТ „НИКОЛАЙ”

В брой 6/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство е публикувана информация за издаден Сертификат за нови сортове растения № 11016 – ЗИМНА ОБИКНОВЕНА ПШЕНИЦА СОРТ „НИКОЛАЙ” с притежател Селскостопанска Академия София,  селекционери Дора Б. Бояджиева, Пловдив; Христо В. Кържин; Благой А. Андонов; Павлинка В. Стойчева, Садово. Сертифкатът има действие от дата 28.06.2013г.   Източник: […]

СЕРТИФИКАТ ЗА НОВИ СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ - ФЪСТЪЦИ СОРТ „ЛОТОС”

СЕРТИФИКАТ ЗА НОВИ СОРТОВЕ РАСТЕНИЯ – ФЪСТЪЦИ СОРТ „ЛОТОС”

В брой 6/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство е публикувана информация за издаден Сертификат за нови сортове растения № 11013 – ФЪСТЪЦИ СОРТ „ЛОТОС” с притежател „Семенарска къща Садово” ООД, Чешнигирово, обл. Пловдивска, селекционер Станко Г. Деликостадинов, Пловдив. Сертифкатът има действие от дата 28.06.2013г.   Източник: Патентно Ведомство