БПВ

RSS за секцията

Българско патентно ведомство
http://bpo.bg/

Семинари за представители по индустриална собственост

Семинари за представители по индустриална собственост

Семинари за представители по индустриална собственост на тема „Популяризиране на достиженията от Фонда за сътрудничество и Програмата за сближаване на практиките на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар и ведомствата за марки и дизайни на Европейския съюз” На 11 и на 13 декември 2013 г., в Гранд Хотел София, Зала „Триадица 2” – 1-ви етаж, […]

ДЖЕСИКА - нов сорт домати на БИОСЕМ БЪЛГАРИЯ

ДЖЕСИКА – нов сорт домати на БИОСЕМ БЪЛГАРИЯ

В брой 10/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство, раздел Нови сортове растения, е публикувана информация за издаден сертификат № 11022 – ДОМАТИ СОРТ „ДЖЕСИКА” с притежател “БИОСЕМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, Пловдив,  селекционер Нигохос Х. Нигохосян, Стряма.   Източник: Патентно Ведомство  

Oбезпечителна мярка върху марка на СОФИЯМИЛК ТРЕЙДИНГ

Oбезпечителна мярка върху марка на СОФИЯМИЛК ТРЕЙДИНГ

На 23.09.2013г. в Държавния регистър на марките е вписана първа обезпечителна мярка, а именно – забрана за разпореждане с правата на притежателя „СОФИЯМИЛК ТРЕЙДИНГ” АД по отношение на марка: ОТ ЕДНО ВРЕМЕ ПРОДУКТИ С ТРАДИЦИИ, рег.№82687   Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 10/2013

Особен залог върху марка ФОКУС

Особен залог върху марка ФОКУС

На 26.09.2013г. в Държавния регистър на марките е вписан първи по ред особен залог в полза на „БАНКА ДСК” ЕАД, по отношение на следната марка, собственост на „ШОКО ТИМ“ ООД, Стара Загора: ФОКУС, рег.№ 38400   Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 10/2013

МЕДОВИНА с отменени стоки

МЕДОВИНА с отменени стоки

Патентно Ведомство отмени част от регистрацията на марка МЕДОВИНА, рег. №39005, собственост на „ЗАХАРНИ ЗАВОДИ” АД, Горна Оряховица. Отмяната е във връзка с чл.25 от ЗМГО и се отнася за следните стоки от клас 30 „захар, брашно и произведения от зърнени храни, хляб, шоколад и шоколадови изделия, сладоледи”. Отменянето има действие от 15.03.2007г.   Източник: […]

Отмениха марка КАРО на РУБЕЛЛА БЮТИ

Отмениха марка КАРО на РУБЕЛЛА БЮТИ

Патентно Ведомство отмени регистрацията на марка КАРО, рег. №45554, собственост на фирма „РУБЕЛЛА БЮТИ” АД, Рудозем. Отмяната е във връзка с чл.25 от ЗМГО и се отнася за следните стоки от клас 03 „сапуни, парфюмерия, етерични масла, лосиони за коса, паста за зъби” и всички стоки от клас 05. Отменянето има действие от 26.11.2007г.   […]

Общо съобщение на OHIM и националните ведомства по индустриална собственост на страните - членки на ЕС

Общо съобщение на OHIM и националните ведомства по индустриална собственост на страните – членки на ЕС

относно общите термини от заглавията на класовете от Ницската класификация

относно общите термини от заглавията на класовете от Ницската класификация
ЕЛЕКТРА ЕЛЕКТРОНИКС ООД с обезпечителна мярка

ЕЛЕКТРА ЕЛЕКТРОНИКС ООД с обезпечителна мярка

На 10.09.2013г. в Държавния регистър на марките е вписана първа обезпечителна мярка, а именно – забрана за разпореждане с правата на притежателя „ЕЛЕКТРА ЕЛЕКТРОНИКС” ООД по отношение на марка: Electra, рег.№61025   Източник: Патентно Ведомство, Официален бюлетин, брой 10/2013

БИОСЕМ БЪЛГАРИЯ с нов сорт домати

БИОСЕМ БЪЛГАРИЯ с нов сорт домати

В брой 10/2013 на Официалния бюлетин на Патентно Ведомство, раздел Нови сортове растения, е публикувана информация за издаден сертификат № 11021 – ДОМАТИ СОРТ „САБРИНА” с притежател “БИОСЕМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, Пловдив,  селекционер Нигохос Х. Нигохосян, Стряма.   Източник: Патентно Ведомство  

Глобиха ЕЛБИ ЕООД заради Burberry

Глобиха ЕЛБИ ЕООД заради Burberry

Във връзка с нарушение на правата на интелектуална собственост върху регистрацията на марка Burberry, словна, рег.№40549, собственост на BURBERRY LIMITED, GB, London, Патентно ведомство наложи имуществена санкция в размер на 1000лв. на фирма „ЕЛБИ” ЕООД.   Източник:  Патентно ведомство, Протокол №52/01.11.2013г.