Архив: май, 2009

VESELINA ANDREEVA, A JOURNALIST IN "BANKER", WON THE EP' AWARD

VESELINA ANDREEVA, A JOURNALIST IN "BANKER", WON THE EP’ AWARD

Veselina Andreeva, a journalist from “Banker”, got the EP’ award for journalism in category “Newspapers”. She won with her feature “Crazy money for climate changes”, published in “Banker” ,issue 45, 2008. The jury assessed the feature, written by V.Andreeva, as well written, full of matter and clear style. It reflected the EU’s policy in struggle […]

Веселина Андреева, от в. "Банкер", бе отличена с награда на ЕП

Веселина Андреева, от в. „Банкер“, бе отличена с награда на ЕП

Веселина Андреева от в. „Банкер“ получи наградата на ЕП за журналистика в категория „печатни медии“. Тя спечели със своята статия „Луди пари за климатични промени“, публикувана във в. „Банкер“, 45брой, 2008г. Журито оцени статията на В. Андреева като добре написана, съдържателна, с ясен стил. В нея са отразени политиката на ЕС за борба с климатичните […]

CIOPORA - Създаване на работна група за БИОТЕХНОЛОГИИ

CIOPORA – Създаване на работна група за БИОТЕХНОЛОГИИ

     Бордът на CIOPORA взе решение да се създаде работна група по биотехнологии. Работната група трябва да бъде създадена и регулирана според новите процесуални  правила за работни групи към CIOPRA. Членовете на групата трябва да имат достатъчно опит в отглеждането и биотехнологията. Да бъдеш член на тази група е лична отговорност и след като […]

CIOPORA - Set up of a working group on BIOTECHNOLOGY

CIOPORA – Set up of a working group on BIOTECHNOLOGY

The Board of CIOPORA has decided to establish a working group on Biotechnology. The working group shall be established and governed according the new rules for proceedings for CIOPRA working groups. The members of the group shall have sufficient expertise in breeding and biotechnology. To be a member in this group is a personal responsibility […]

Statistics of Community Trademark & Community Design

Statistics of Community Trademark & Community Design

April, 2009 by OHIM

April, 2009 by OHIM
Seminar  "Work Organization of the Industrial Property Representative"

Seminar "Work Organization of the Industrial Property Representative"

    On May 28-29, 2009. IP Bulgaria will be co-organizor together with Association of Industrial Property Representatives – AIPR, the   House of Industrial Property Representatives – HIPR, IP Bulgaria and Patent Agency TONISTO of a seminar on topic „ Work organization of the industrial property representative”.       The event will bring together industrial property […]

Семинар “Организация на работата на представителите по индустриална собственост"

Семинар “Организация на работата на представителите по индустриална собственост“

    На 28-29 Май, 2009г. Ай Пи България беше съорганизатор, заедно с Асоциацията на Представителите по Интелектуална Собственост – АПИС, Камарата на Представителите по Интелектуална Собственост – КПИС и Патентна Агенция Тонисто, в семинар на тема “Организация на работата на Представителя по Интелектуална Собственост”. Събитието събра на едно място Представителите по Интелектуална Собственост, а също […]

OHIM НАМАЛИ ТАКСАТА ЗА МАРКА НА ОБЩНОСТТА ДО 40 %

OHIM НАМАЛИ ТАКСАТА ЗА МАРКА НА ОБЩНОСТТА ДО 40 %

      В момента при заявяване на марка на Общността (ТМО) в Европа, таксата е редуцирана с 40%. Промяна влезе в сила от първи май. Всичко това се случи в резултат на дълго обсъжданите предложения, свързани с отбелязания излишък във Ведомството по хармонизация на вътрешния пазар (OHIM). Това е вторият път, когато таксата за заявяване на ТМО е […]

40% FEE CUT IN THE COST OF COMMUNITY TRADE MARKS

40% FEE CUT IN THE COST OF COMMUNITY TRADE MARKS

To apply for Community trade mark (CTM) in Europe now costs less than before. The price was reduced at 40% fee cut and it came inforce on May 1, 2009. It is as a result of a long-discussed proposal to deal with the surplus at the Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM). The […]

КИТАЙ ВЪВЕЖДА „ПРАВИЛА ЗА РАБОТА” ПО ОБЩОИЗВЕСТНА МАРКА

КИТАЙ ВЪВЕЖДА „ПРАВИЛА ЗА РАБОТА” ПО ОБЩОИЗВЕСТНА МАРКА

На 21 Април,2009 г., Китайската Държавна Администрация по Индустрия и Търговия (ДАИТ) издава „правила за работа”, свързани с идентифицирането на общоизвестна марка, които влизат в сила от момента на тяхното издаване. Правилата са въведени съгласно документ Gong Shang Biao Zi, No.81. Работните правила утвърждават определени критерии и по-конкретно проектират четири слойна идентификационна правителствена структура, като […]