БАЛТИЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА AIPPI

AIPPI - законопроект БПВПод надслов „Бизнес & Индустриална Собственост & Перспективи – търговски марки, дизайни, патенти“, ще бъде проведена конференция в Талин, Естония,  през 2-5 Септември , 2009г. от AIPPI.

Конференцията ще бъде посветена на Европейската година на творчеството и иновациите, предоставяйки възможности на всички AIPPI членове,както и на тези, които не са членове, на новодошлите и на такива,които са квалифицирани в областта на интелектуалната собственост, да обменят новия си опит в областта на интелектуалната собственост, в своята работа и да се вдъхне стимул за подобряване на капацитета за творчеството и иновациите в среда, в която интелектуална собственост, се зачита и защитава. 
Тази конференция ще обхване широк спектър от теми, свързани с: 1. Икономическото развитие и влиянието му върху създаването и управлението на интелектуалната собственост в целия свят, по-конкретно в балтийския район и съседните му страни; 2. Последните тенденции, свързани с търговските марки и дизайни; 3. Перспективи на Европейските патенти и тези на Общността;

Източник: www.aippi.org.ee


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...