КИТАЙ ВЪВЕЖДА „ПРАВИЛА ЗА РАБОТА” ПО ОБЩОИЗВЕСТНА МАРКА

На 21 Април,2009 г., Китайската Държавна Администрация по Индустрия и Търговия (ДАИТ) издава „правила за работа”, свързани с идентифицирането на общоизвестна марка, които влизат в сила от момента на тяхното издаване. Правилата са въведени съгласно документ Gong Shang Biao Zi, No.81. Работните правила утвърждават определени критерии и по-конкретно проектират четири слойна идентификационна правителствена структура, като определят и съответните им правомощия и отговорности. От този момент нататък процесът по идентифицирането на общоизвестна марка в Китай, ще бъде строго законосъобразен и прозрачен, което предполага по-силна защита на общоизвестните марки. Това от своя страна предполага, чуждите компании, които имат действащ бизнес в Китай, да се запознаят с тези критерии, идентификационната структура и съпътстващите я процедури, с цел преструктуриране на фирмените стратегии за управление на дадена търговска марка за да бъде идентифицирана като общоизвестна търговска марка в Китай.


Източник: www.chinasunbow.com

 

Може да харесате още...