• НовиниВсички | 

  Сигнали за нередности в работата на Патентно ведомство

  Сигнали за нередности в работата на Патентно ведомство

  Реда за подаване на сигнали се урежда с разпоредби в устройствения правилник на Патентно ведомство. Интересна е промяната в правилника, според която реално сигнали могат да се подават само срещу най-ниските нива на администрацията. Тези правила са напълно неработещи за злоупотреби извършвани от директори на дирекци и по по-висши ръководители на ПВ. Явно създадените правила изпращат […]

  лични данни

  Писмо до министър-председателя на България относно защитата на лични данни от страна на ПВ

  Дo                                                                              Г-н Бойко Борисов  Министър – председател на Република България Д-р Петко Николов Председател на Патентно Ведомство на Република България Уважаеми г-н Борисов, Уважаеми г-н Николов, След влизане в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични […]

  Christian Archambeau

  Christian Archambeau, предложен за директор на EUIPO

  Комитет на Европейския съвет предложи бившият заместник-директор на Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз (EUIPO), Кристиян Аршамбо (Christian Archambeau), да бъде наследник на Антонио Кампинос (António Campinos) като ръководител на ведомството. В петък, 13 юли, Комитетът на постоянните представители, който отговаря за подготовката на работата на Съвета, гласува препоръката Аршамбо да бъде назначен като […]

  административна тежест

  ИНСТРУКЦИЯ НА ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО СЪЗДАВА НОВА АДМИНИСТРАТИВНА ТЕЖЕСТ ЗА ПАТЕНТОПРИТЕЖАТЕЛИТЕ

  Приетата от Патентно ведомство Инструкция за разглеждане на искания за временна закрила на заявки за издаване на европейски патенти и искания за действие на територията на Република България на издадени европейски патенти, вместо да облекчи администрирането на правата на патентопритежателите, ги натоварва с допълнителна административна тежест. В чл. 3, ал. 3 от Инструкцията е въведено изискване […]

  законопроект

  Гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения

  На 23 май 2018г., по време на свое редовно заседание, депутатите от НС проведоха гласуване по предложения Законопроект за изменение и допълнение на Закона за марките и географските означения. Представяме ви пълния текст от стенограмата, публикувана на уеб сайта на Народното събрание. ПЪРВО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МАРКИТЕ И […]