• НовиниВсички | 

  Патентно ведомство сключи договор за 43892 евро

  Патентно ведомство сключи договор за 43892 евро

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР Патентно ведомство на Република България, бул. „Г.М.Димитров“ №52 Б, е сключило ДОГОВОР № 9000-31/18.12.2014г.  за „Абонаментна поддръжка на софтуерния продукт за откриване на сходство с вече съществуващите права на марки „ACSEPTO“, за срок от две години, за нуждите на Патентно ведомство на Република България” Процедурата, по която е бил избран изпълнителя е – Договаряне […]

  Нова стъпка към създаването на Единен патентен съд

  Нова стъпка към създаването на Единен патентен съд

  Вчера в Люксембург, в рамките на Съвета по конкурентоспособност, седем държави-членки (включително Франция, Германия и Обединеното кралство) са подписали Протокола относно временното прилагане на Споразумението за създаване на Единен патентен съд (UPC).‎ Редица други държави са потвърдили подкрепата си и се очаква скоро да подпишат Протокола. Този Протокол е друг важен момент в посока на реализирането […]

  Конкурс за младши експерт в Патентно ведомство

  Конкурс за младши експерт в Патентно ведомство

  ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ На основание Заповед № IV- 15 от 16.09.2015 г., чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, О Б Я В Я В А, Конкурс за заемане на длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ /длъжностно ниво по КДА 11, наименование на […]

  По-добра закрила за традиционни знания

  По-добра закрила за традиционни знания

  Според незаконодателна резолюция на Комисията по правни въпроси на ЕП, закрилата на географски указания трябва да се разшири до стоки и занаятчийски продукти, произведени в конкретен регион или местност, които са резултат от традиционни знания, така че да се запази местното културно наследство и да се стимулира растежа. Евродепутатите призовават ЕК без отлагане да предложи […]

  В Унгария вече подават заявления за регистрация на търговска марка по електронен път

  В Унгария вече подават заявления за регистрация на търговска марка по електронен път

  Ведомството за интелектуална собственост на Унгария (HIPO) вече използва инструмента за електронно подаване на заявления за регистрация на търговска марка e-filing. Системата за електронно подаване на заявления за регистрация на търговска марка е част от Софтуерния пакет услуги, разработен от Фонда за сътрудничество. С това ново присъединяване, общият брой инструменти и услуги, изпълнявани от национални […]


 • IP Consulting Ltd. - Intellectual Property Consulting Agency
 • IPR Europe