Промени в общите условия на Уникредит Булбанк

Промени в общите условия на Уникредит Булбанк Комисия за защита на потребителитеСключено е споразумение между Комисия за защитата на потребителите и Уникредит Булбанк,

според което банката да направи подобрения в общите си условия в полза на клиентите. Въвеждат се по-ясни описания на начина, по който се формира лихвата по кредитите и на пазарните условия, при които тя може да се променя. Увеличаването на лихвите по кредитите ще влиза в сила, след като клиентът бъде уведомен за решението на банката, а не веднага след вземането му от Управителния съвет. При увеличаване на лихвата над определена стойност клиентите ще имат право да погасят предсрочно заема си и да прекратят договора си с банката, без да дължат допълнителни такси и неустойки.
Цели на Комисията за защита на потребителите
1. Да осигури сигурност на пазара чрез ефективна защита на потребителите срещу придобиването на опасни стоки и услуги.
2. Да осигури по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез:
– преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;
– отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;
– контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.
3. Да развие и приложи практики за повишаване нивото на информираност на потребителите в областта на:
– правата на потребителите при сключване на договори от разстояние и извън търговските обекти;
– алтернативното решаване на потребителски спорове.
4. Да засили сътрудничеството и подобри координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата интересите на потребителите.

Източник: http://www.kzp.bg/

Може да харесате още...