ИМИТАЦИЯ НА МАТРАЦИ ТЕД

Комисията за защита на конкуренцията, ИМИТАЦИЯ НА МАТРАЦИ ТЕДИМИТАЦИЯ НА МАТРАЦИ ТЕДВ рекламни брошури от 22 март до 23 май т.г. «АС и КО» ООД, гр. Пещера рекламира свой матрак, използвайки обозначението «Матраци ТЕК», със защитените за марката «ТЕД» цветове и разположение на думите. Никъде не е отбелязано, че се касае за модел на матраци с марка «Магия», нито е посочен производителя. КЗК приема, че дружеството е действало недобросъвестно, като е използвало обозначение, идентично на регистрирана и утвърдена на пазара търговска марка. За нарушението по чл. 35, ал. 2 от ЗЗК на ответното дружество е наложена имуществена санкция в размер на 10 290 лв. и е постановено прекратяване на нарушението. ИМИТАЦИЯ НА МАТРАЦИ ТЕД

Други санкции на КЗК

САНКЦИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ

На «Синхрон Инвест» ООД е наложена имуществена санкция в размер на 10 000 лв. заради нарушение по чл. 32, ал. 2 от ЗЗК (отм.). След изследване на съдържанието на 13 бутилки, носещи разновидности на марка Old Atlantic е установено, че някои от тях не отговарят на изискванията за предлагане на шотландско уиски по три показателя – алкохолно съдържание и летливи вещества под минимално допустимите, както и наличие на добавена захар. Също така дружеството многократно е уведомявано от Асоциация „Скоч Уиски/ Шотландско уиски” – Великобритания, че разпространявания от него продукт не отговаря на нормативните критерии.

ВИНАРСКА ИЗБА ПРИВЛИЧА КЛИЕНТИ ЧРЕЗ НЕЛОЯЛЕН СПОСОБ

«Тодоров» АД и «Винополи» ЕООД са санкционирани с 36 370 лв. за предлагане на непазарни стимули спрямо купувачите с цел увеличаване на продажбите. Законоустановеният праг, при който пазарни стимули са допустими е превишен значително чрез предлаганото едноседмично пътуване по Средиземноморието. Участието в играта за посочената награда е обвързано с покупка на продукта.

КАРТЕЛ НА ПАЗАРИТЕ ЗА ЯЙЦА И ПИЛЕШКО МЕСО

Проучване на КЗК показва, че между 2002г и 2007г., Съюзът на птицевъдите в България е организирал срещи с цел координиране и съгласуване на ценовото им поведение. Производителите на яйца са съгласували едновременно цените и обема на своето производството, а производителите на пилешко месо регулярно са обменяли чувствителна търговска информация с цел поддържане на минимални ценови равнища. Наложената имуществена санкция в размер на 93 000 лв. е потвърдена от ВАС.

Източник: http://www.cpc.bg/

Може да харесате още...