Намалените такси на OHIM – факт до няколко седмици

ohim

OHIM

OHIM – пакет от промени в  таксите за марка на Общността, предвижда 40% намаляване на разходите за защита на търговските марки. Пакетът е  одобрен от държавите-членки. Мярка има за цел да осигури по-добра црна за потребителите.

Проектът за нов регламент сега трябва да бъдат приет от Комисията, след което ще бъде публикуван в Официалния вестник. Намалението на таксите ще влязат в сила в деня след публикуването му, което се очаква да бъде в рамките на няколко седмици.

Регистрационната такса ще бъде – нулева. Заявителската такса към OHIM ще бъде € 1050 за  заявение подадено по факс или на хартия, и € 900 за заявка  подадена по електронен път. Таксата за заявка подадена чрез Мадридския протокол ще бъде € 870.


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собстевност. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на партала.

Може да харесате още...