ИЗРАЕЛ СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА СИСТЕМА ЗА ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Мадридската система, която ще влезе в действие в Израел на 01.09.2010г., предлага на собствениците на търговски марки лесен, ефективен и нескъп способ на международна защита и управление на портфолиото на техните търговски марки. Според Генералния директор на WIPO, Франсис Гъри, географското разширение на системата я прави по-примамлив вариант за фсички отрасли на бизнеса, имащи действие на международните пазари.

Чрез администрираната от WIPO система, собственик на търговска марка може да я защити в до 85 държави с едно заявление, на един език, с една такса в една валута! Международна регистрация според Мадридската система има същия ефект, какъвто би имала и заявката във всяка отделна страна посочена от заявителя.

Източник: http://www.wipo.int/


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собственост – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организации; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IP bulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...