Ускоряване на експертизата на патенти за зелени технологии в Канада

Предложението на Канадското патентно ведомство за изменение на патентните правила е в съответствие с политиката на правителството за подкрепа на малки и средни предприятия, развиващи дейността си чрез чиста енергия. В момента комисар по патентите има правото да ускори експертизата на дадена заявка при заявено изрично желание и заплащане на съответната такса. След нововъведението, за да се извърши ускорената експертиза, при подаване на заявката ще се попълва и декларация, че заявлението е свързано с технология, която ако се кормесиализира, може да помогне за разрешаването на даден екологичен проблем или да се запази естествената среда и източници. Допълнителна такса няма да се изисква.

Източник: http://www.technologytransfertactics.com/

Може да харесате още...