hfhfhfhfhfh

Думата „DRINK” като обект на спор за Европейска марка

Според OHIM собственикът на фигуративна Марка на Общността, съдържаща думата “DRINK” не е нарушил правата на собственика на друга Марка на Общността “The Drink”.

CTM “The Drink” е регистрирана в клас 42 за услуги в питейно заведение, а оспорваната марка – в клас 21 и клас 35. Специалистите от OHIM са отсъдили, че, въпреки че името на бара фигурира върху буренца, чаши и други аксесоари, то се използва по-скоро за промотиране на услугите, предлагани от самото заведение, а не за рекламирането на аксесоарите като такива. Освен това двете марки са визуално различаващи се, поради различния тип изписване на думата “DRINK”.

Източник: http://oami.europa.eu

Може да харесате още...